Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tudomány

2008.02.12

Tudományos idézetek


Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja, hogy igazam van, de egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, hogy tévedtem.
     Albert Einstein   

   
És végre a tudósnak is
Könyvéből vajh mi haszna?
Ha tudja is, mért van tavasz,
De azt mégsem csinálja.
     Madách Imre   

   
A Természet az egyetlen könyv, amely minden lapján nagy tartalmat nyujt nekünk.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
A természet nem ért tréfát: mindig igaz, mindig komoly, mindig szigorú, mindig igaza van; a hibák és tévedések mindig az emberéi.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Senki sem lehet sikeres tudós, ha nem veszi figyelembe, hogy - az újságoknak és a tudósok mamáinak a híresztelése alapján elterjedt közfelfogással szemben - a tudósok jó része nemcsak szűk látókörű és tehetségtelen, hanem egyenesen ostoba is.
     James Watson   

   
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.
     Széchenyi István   

   
És mégis mozog a Föld!
     Galileo Galilei   

   
Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem.
     Szerb Antal   

   
Minden jó elme Bacon ideje óta azt bizonyítja, hogy nem lehet igazi tudást szerezni, amely nem megfigyelt tényeken alapul.
     Auguste Comte   

   
Nem hiszek az emberarcú Istenben, ezt soha nem tagadtam, hanem nyíltan kimondtam. Ha van bennem valami, ami vallásosnak mondható, az a világ szerkezetének határtalan csodálata, már amennyit a tudomány ebből felfedhet.
     Albert Einstein   

       
Egy folyamatot nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladnia a folyamattal, részévé kell válnia.
     Frank Herbert   

   
Az új véleményeket mindig gyanakvás és rendszerint ellenkezés fogadja csak, és csupán azért, mert még nem általánosan elismertek.
     John Locke   

   
Napjainkban a tudomány olyan léptekkel halad előre, hogy sajnos az átlagpolgárt hátul hagyja.
     Francois Mitterand   

   
A világ sakktábla; a figurák a természeti tünemények; a játékszabályok azok, amiket mi a természet törvényeinek nevezünk. Aki a túlsó oldalon játszik, rejtve van előttünk. Tudjuk, hogy becsületesen játszik, igazságos és türelmes. De azt is tudjuk, a magunk kárán okulva, hogy sohasem nézi el a hibát, s legkevésbé sem veszi tekintetbe a tudatlanságot.
     Thomas Henry Huxley   

   
Abban, ami hasznos, hatalmas vívmányokat mutathat fel az ember, ám föltépte a világszakadékot is, és hol fog, hol tud még megállni?
     Carl Gustav Jung   

   
Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon.
     Eötvös József   


Környezetvédelem
   
Pusztán attól, hogy 1-esek közülünk írnak-olvasnak, és a matematikához is konyítanak, még nem leszünk méltóak a világegyetem meghódítására.
     Kurt Vonnegut   

   
Egyelőre közel sem tudunk annyit a jelenségről, hogy egy névvel mindjárt hozzákapcsoljuk ismertebb jelenségtípusokhoz. Az ilyen eljárás mindig azzal a veszéllyel jár, hogy az ismert típusok tulajdonságait öntudatlanul átvisszük az új jelenségekre, amelyről így többet vélünk tudni, mint amennyit valójában tudunk; és persze az illuzórikus tudást gyakran fel is használjuk indokolatlan következtetésekhez.
     Vassy Zoltán   

   
A természettudományos és a humán kultúra egységének megértésére, ami az igazi kulturáltságot jelenti, a természettudományokkal foglalkozóknak van potenciális előnye.
     Gyarmati István   

   
Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudományától és művészetétől, vagyis a kultúrájától, az pusztulásra van ítélve. Az életét adja föl, elsorvad, elpusztul atombombák nélkül is.
     Bay Zoltán   

   
Adjanak valakinek egy kérdőíves lapot, és hazudni fog.
     Douglas Adams   

   
A tudomány, a technológia - ezt világosan és erősen akarom mondani - nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani.
     Teller Ede   

   
A Természet mosolyog, de érzéketlen:
Mit számít néki boldogságotok?
     Louise Ackerman   

   
Míg az okos ember képes egyszerűvé tenni a bonyolult dolgokat, a buta az egyszerűeket is túlbonyolítja.
     Gerald W. Grumet   

   
Szakértőnek azt az embert nevezzük, aki több dologról semmit, egyről viszont mindent tud.
     Elmer Eric Schattschneider   

       
Számtalan kísérlet sem képes bizonyítani azt, hogy igazam van; de egyetlen kísérlet is bebizonyítja, ha nincs igazam.
     Albert Einstein   

   
Az evolúció a legerőteljesebb és legátfogóbb elmélet, amely valaha született a földön.
     Julian Huxley   

   
Egy problémát nem a laboratóriumban, hanem a fejünkben oldunk meg. Az egész felszerelés csak arra szolgál, hogy megfelelő irányba fordítsa ezt a fejet ahhoz, hogy helyesen lássa a dolgokat.
     Charles Kettening   

   
A szakértő olyasvalaki, aki egyre több mindent tud egyre kevesebb dologról.
     Nicholas Murray Butler   

   
Elvárjuk a kutatótól, hogy bizonyítékokkal szolgáljon. Ha például egy nagy hegy felfedezéséről van szó, azt várjuk el tőle, hogy nagy köveket hozzon magával.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Fontos, hogy mindent mérjünk, ami mérhető, és megpróbáljuk mérhetővé tenni, ami még nem az.
     Galileo Galilei   

   
A technika erőfeszítés annak érdekében, hogy elkerülhessük az erőfeszítéseket.
     José Ortega y Gasset   

   
Az alkalmazott tudományok területén végzett kutatások reformokhoz vezetnek; a tiszta tudományok területén végzett kutatások forradalmakhoz.
     Joseph John Thomson   

   
Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol.
     Konrad Lorenz   

   
Ha valaki megvizsgálja a követ, amelyben megbotlott, annak sikere lesz a természettudományokban.
     Erwin Chargaff   

   
Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb.
     Albert Einstein   

   
Egy eléggé fejlett technológia megkülönbözhetetlen a varázslattól.
    Arthur Charles Clarke   

   
Semmi sem lehet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ha megfelel a természet törvényeinek.
    Michael Faraday   

   
A tudás veszélyes lehet, a közömbösség azonban összehasonlíthatatlanul veszélyesebb nála.
     Teller Ede   


A világegyetemben nincsenek nagy rejtélyek, csupán a mi ismereteinkben vannak nagy hézagok.
     Edgar Mitchell