Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Oktatás

2008.02.22

Oktatással kapcsolatos idézetek

       
A kötelező irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni.
     Mark Twain   

   
Ahhoz, hogy a diák diplomát szerezzen, témát kell találnia a diplomamunkájához. A témák mennyisége végtelen, mert mindenről lehet értekezést írni. A teleírt lapok ott tornyosulnak a levéltárakban, melyek a temetőnél is szomorúbbak, mert oda még a halottak napján sem teszi be senki a lábát.
     Milan Kundera   

   
Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.
     Szent-Györgyi Albert   

   
Tanítani haszontalan, kivéve, ha felesleges.
     Richard Feynman   

   
Arisztotelész lehetne az önök tanítványa. És tátott szájjal hallgatná az okítást. Arisztotelész polihisztor volt, időtlen intellektus. Ma önök nem csak hogy többet tudnak a világról, de sokkal mélyebb megértéssel is bírnak a dolgok működését illetően. Ezzel a kiváltsággal jár, ha valaki Newton, Darwin, Einstein, Planck, Watson, Crick és munkatársaik után születik a világra.
     Richard Dawkins   

   
A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.
     Galileo Galilei   

   
Minden jó elme Bacon ideje óta azt bizonyítja, hogy nem lehet igazi tudást szerezni, amely nem megfigyelt tényeken alapul.
     Auguste Comte   
   
A szellemi gyengeségünkkel pontosan arányos a hiszékenységünk, és a mások misztikus hatalmában való hitünk.
     Charles Caleb Colton   

   
Sajnálatosnak tartom a vallásos oktatás ilyen fokú elterjedtségét. (...) Mivel a legtöbb művelt ember szemszögéből nézve ez a tananyag nagyrészt teljes képtelenség, számomra különösen aggasztó, hogy a brit oktatásnak kötelező tantárgya.
     Francis Crick   

   
Ha egy ember bizonyosságokkal kezdi, akkor csak kétségekbe torkollik, de ha megelégszik azzal, hogy kétségekkel kezdi, akkor bizonyosságokhoz kell, hogy eljusson.
     Francis Bacon   
   
       
Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét.
     Leonardo da Vinci   

   
A kétkedés a tudás kezdete.
     Khalil Gibran   

   
A világ képei nem automatikusan, hanem szelektíven hatolnak belénk. Nem látunk, hanem keresünk, kutatunk valamit, tapogatózunk valami után. Nem a világ összes hangjait halljuk, hanem hallgatódzunk.
     Fritz Perls   

   
Mindenki tudatlan, csak más-más témában.
     Will Rogers   

   
Azt, amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy. Hasznosítsd, amit tudsz, és ez segít majd tisztázni, amit még nem ismersz.
     Rembrandt   

   
A józan ész az a dolog, amely a legjobban oszlik meg az emberek között, mert mindenki azt hiszi, hogy annyit kapott belőle, hogy még azok sem szoktak maguknak többet kívánni, mint amennyijük van, akiket minden más dologban csak igen nehéz kielégíteni.
    René Descartes   

   
Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval minden, ki egyre vagy másra hivatva van. Kire géniusza nem mosolyog, az semmi stúdium után sem viheti előbbre ügyét.
     Madách Imre   

   
Az új felismerésének legnagyobb gátja nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.
     Daniel J. Boorstin   

   
Az olvasással tudást halmozunk fel az agyunkban, de sajátunkká az csak a gondolkodás révén válik.
     John Locke   

   
A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon.
     Immanuel Kant   

   
Még ha fél lábbal a sírban állnék is már, akkor is tanulnék.
     Alighieri Dante   

   
Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.
     Móra Ferenc   

   
Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.
     Örkény István   

   
Aki tanít, az kétszeresen tanul.
     Joseph Joubert   

   
Nincs lényegi összefüggés a tanulás és a bölcsesség között.
     Francis Bacon   
   
   
Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod.
     Talmud   

   
Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak.
     Karinthy Frigyes   

   
Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól.
     Thomas Alva Edison   

   
Muzsika, vers üdítse lelkedet,
Matematikát, metafizikát
Csak annyit, hogy gyomrodnak meg ne ártson.
Nincs hasznod abból, melyben nem gyönyörködsz...
     William Shakespeare   

   
A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.
     Gárdonyi Géza   

   
Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.
     Harry Lorayne   

   
Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.
     Móricz Zsigmond   

   
Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.
     Móra Ferenc   

   
Ahogyan a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud, úgy indul romlásnak a tétlenségre kárhoztatott elme.
     Leonardo da Vinci   

   
A házasság értelme nem az, hogy a felnőttek gyermekeket csinálnak, hanem az, hogy a gyermekekből felnőtteket nevelnek.
     Peter de Vries   

   
A fantasztikust természetessé kell tenni - hasonlatossá az ámulathoz, amit a gyermek érzett, aki látta, hogy a cukor feloldódik a vízben, aztán felfedezte, hogy ő nem olvad el a kádban.
     Jean Cocteau   

   
Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.
     Rudolf Steiner   

   
Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.
     Rudolf Steiner   

   
Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.
     Rudolf Steiner   

   
Az élményekkel járó benyomások lassanként eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el gyümölcseik. Nem emlékezünk már összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban írni és olvasni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna át, és ha eredményük képességek formájában nem maradt volna meg.
     Rudolf Steiner       

   
Az ember nem tanul igazán sokat abból, ha önmagát hallja beszélni.
     George Clooney   

   
Az intellektus hangja halk hang, de nem nyugszik addig, míg meghallgatást nem talál. Végső soron, számtalan visszautasítás után, sikert arat. Ez egyike ama néhány dolognak, amiben az ember az emberiség jövőjét illetően optimista lehet.
     Sigmund Freud   

   
Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
       

   
A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel.
     Simonyi Károly   

   
Azok a legjobb vitatkozók, akiket semmiféle előismeret nem zavar az itéletalkotásban.
     Zinhober Ferenc   

   
Tanításra ismeret, nevelésre hivatás szükséges.
     Karády Ignác   

   
Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.
     Edgar Allan Poe   

   
Érdemes lemenni a halpiacra, és megnézni a rákokkal teli hordókat. Soha nem kell fedelet tenni rájuk, mert ha az egyik rák megpróbál kimászni, a társai belekapaszkodnak, és visszahúzzák. A rossz társaság is pontosan így hat a gyerekekre.
     Ben Carson   

   
Aki nem mer kérdezni, az szégyell tanulni.
       

   
Aki sokat lát, abban sok meg is marad.
     Jean de La Fontaine   

   
Meglehetősen sokat kell tudni ahhoz, hogy felmérjük, valójában milyen keveset tudunk.
     Thomas Sowell   

   
Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes.
     Konfuciusz   

   
A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít.
     Karl Menninger   

   
A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.
     John Dewey   

   
Még mindig jobb fölöslegeset tudni, mint semmit.
     Seneca   
   
       
A szellemi fejlődés elősegítése érdekében tesszük próbára a problémamegoldás emberi képességét, mint ahogyan az iskolában is tudatosan megteremtett problémák megoldásával fejlődik a gyerekek elméje. Benjamin Franklin mondta: Ami fáj, az nevel. Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezőleg, örömmel kell fogadni őket.
     Morgan Scott Peck   

   
Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben gazdagodunk.
     Paulo Coelho   

   
A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó étvággyal habzsoltuk.
    Anatole France   

   
A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.
     Arisztotelész   

   
Ha felismered tudatlanságod, óriási lépést tettél a tudás felé.
     Benjamin Disraeli   

   
Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.
     Carl William Buehner   

   
Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja.
    Ludwig Feuerbach   

   
Nincs egyéb dics s érdem, mint az önérzet, s a mások művelődése s boldogsága előmozdítása s emelése tudatából eredő beljutalom.
     Bolyai János   

   
Ez kölcsönbe megy: az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak.
     Seneca   

   
A tényeket akárhol megkapod, az a művészet, ha véleményed van.
     Charles McCabe   

   
A tudatlant lehetetlen vitában legyőzni.
     William Gibbs McAdoo   

   
Változás' szeretete tart munkásságban és szül találmányokat; a réginek szeretése menti meg a már meglévőt, gonddal szerzettet, hamar eltűnésétől.
     Wesselényi Miklós   

   
Tudásban gyarapodtunk, de nem bölcsességben.
     Carl Gustav Jung   

   
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

   
Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.
     Széchenyi István   

       
Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.
     Jean-Jacques Rousseau   

   
Nem szégyen attul tanulni, aki többet tud, szégyen megkötni tudatlanságban magát s nem tanulni.
     Zrínyi Miklós   

   
Minden egyes ember, akivel találkozom, feljebbvaló nálam valamiben. Így hát tanulok tőle.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.
     Kodály Zoltán   

   
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!
    Váci Mihály   

   
A puszta szó, legyen akár a legügyesebb értelmezés, meghagyja vagy elmélyíti az intellektuális gondolkodás és a test tudása közti szakadékot.
     Alice Miller   

   
Csak a hülye mondja a lángésznek, hogy bolond.
     Juhász Gyula   

   
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
     Birtalan Ferenc   

   
Akkor voltam a legboldogabb, mikor tanítottam. Isten adta, hogy más lett belőlem.
     Szabó Magda   

   
Amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk -, természettől fogva egyenlő minden emberben; úgyhogy véleményeink nem azért különböznek, mert egyesek okosabbak másoknál, hanem azért, mert gondolataik különböző utakon járnak s nem ugyanazokat a dolgokat nézzük. Nem elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen; a fő dolog az, hogy azt jól használja.
     René Descartes   

   
A bölcsességre törekvő tanulónak a könyveket az aránynál és ezüstnél jobban kell szeretnie.
     Jan Amos Komensky   

   
A csekély tudás tetterővel párosulva sokkal többet ér, mint a nagy tudás, amely parlagon hever.
     Khalil Gibran   

   
A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától.
     Friedrich Nietzsche   

   
A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot.
     Marcel Proust   

   
A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra.
     Ludwig Feuerbach   

       
Tudásunk egy csepp, amit nem tudunk, az egy egész óceán.
     Isaac Newton   

   
Aki semmit sem tud, kénytelen mindent elhinni.
     Marie von Ebner-Eschenbach   

   
A tudáshoz való jog olyan, mint az élethez való jog.
     George Bernard Shaw   

   
Ha az ember csak azért volna felelős, amiről tud, akkor az ostobák eleve mentesülnének minden bűn alól. Csakhogy, kedves Flajsmanom, az embernek kötelessége tudni. Az ember felelős a tudatlanságáért. A tudatlanság bűn.
     Milan Kundera   

   
Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.
     Szent-Györgyi Albert   

   
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
     Szent-Györgyi Albert   

   
Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk.
     Hans Kudszus   

   
Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét, hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet.
     Carl Friedrich Gauss   

   
A legszívesebben gyermekekkel beszélgetek, tőlük még remélhetem, hogy majd értelmes lények lesznek.
     Sören Kierkegaard   

   
Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez a XXI. században analfabétának fog számítani.
    Teller Ede   

   
Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol.
     Konrad Lorenz   

   
A csodálkozás az első lépés a megismeréshez.
     Louis Pasteur   

   
Élet és szellem két olyan hatalom vagy szükségszerűség, amelyek közé az ember be van ékelődve. Életének a szellem adja meg az értelmét és a legnagyobb kibontakozás lehetőségét. A szellem számára azonban elengedhetetlen az élet, mert igazsága semmit sem ér, ha nem tudja kiélni.
     Carl Gustav Jung   

   
Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.
     William Butler Yeats   

   
A kevés tudás veszélyes. A sok is.
     Albert Einstein