Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Önismeret

2008.02.23

Önismerettel kapcsolatos idézetek

       
Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, míg magunkat nem ismerjük.
     Eötvös József   

   
A közmondás szerint a legjobb ló is néha megbotlik; kérdés csak az: a botlásnak oka külső tárgyakban vagy a lábak hiányában fekszik-e?
     Eötvös József   

   
Barátaink őszintének mondják magukat, ellenségeink valóban azok; ezért kellene, hogy korholásukat keserű orvosságul, önismeretünk javára fordítsuk.
     Arthur Schopenhauer   

   
Nincs biztosabb jele a nagyságnak, mint bántó vagy sértő nyilatkozatokat figyelembe nem venni, amennyiben, mint számtalan más tévedést is, minden teketória nélkül a beszélő gyönge megismerésének tulajdonítjuk őket, s tehát csak észrevesszük, de nem érezzük.
     Arthur Schopenhauer   

   
Aki nagyon szereti önmagát, azt nem szeretik a többiek, mert tapintatból nem akarnak a vetélytársaivá válni.
     Richard Wagner   


Mások hibáinak és akármilyen gyarlóságainak elviselésében türelemre törekedjél; mert tebenned is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie.
     Kempis Tamás   

   
Az emberi természet sajátossága, hogy okosan gondolkodunk, és bután cselekszünk.
     Anatole France   

   
Ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde.
     Nyikolaj Vasziljevics Gogol   

   
Aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen néz.
     Hegel   

   
Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk.
     Jiddu Krishnamurti   

   
Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.
     Galileo Galilei   

   
Ami már mögöttünk van és ami még előttünk áll, nem jelent akkora problémát, mint az, ami bennünk rejlik.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve föltárul számára a világ.
     Rudolf Steiner   

   
Sokkal hatásosabb, ha az emberek maguktól veszik észre jó tulajdonságaikat.
     Judith S. Martin   

   
Mikor megkérdezik tőlem, miért utazom folyton, ezt válaszolom: - Azt tudom, mi elől menekülök. Csak azt nem tudom, mit keresek.
     Michel de Montaigne   

   
Ha magadba szállsz, az olyan, mint a mélyszántás. Alaposan felforgatja az altalajt, s a boronálás után sokkal jobb lesz a termés!
     Neal Maxwell   

   
Az önbecsapásnak nincsen határa.
     Elias Canetti   

   
Aki másokat ismer, okos,
Aki magát ismeri, bölcs,
Aki másokat legyőz, erős,
Aki önmagát legyőzi, hős.
     Lao-ce   

   
Mindenkinek nagy elővigyázattal kell megéreznie, hogy milyen irányba húzza a szíve, és utána összeszedni minden erejét, hogy azt válassza.
       
   
Annak a tükörnek, amelyet mások elé tartasz, mindkét oldalán tükör legyen!
     Daniel Seeberger   

       
Figyelj oda az ellenségeidre, mert ők veszik észre először a hibáidat!
     Antiszthenész   

   
A mindennapok forgatagában nagyon könnyen beleeshetünk a siker hajszolásának csapdájába: mind keményebben dolgozunk azért, hogy minél magasabbra jussunk az érvényesülés létrafokain, s csak amikor a létra tetejére érünk, vesszük észre, hogy az nem a jó falhoz támaszkodik.
     Stephen R. Covey   

   
Bízzál magadban. Többet tudsz, mint hinnéd.
     Benjamin McLane Spock   

   
Az embereknek (...) az a szerencsétlenségük, hogy nem veszik észre önnön megváltozásukat, de ha egy perdöntő pillanatban próbára tétetnek, elárulják magukat.
     Szilvási Lajos   

   
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
     Ady Endre   

   
Az ember nem változtathatja meg az életét anélkül, hogy maga is meg ne változna.
     Simone de Beauvoir   

   
Az első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.
     Paul Johannes Tillich   

   
Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor, valamit felépítettél már az életedben.
     Winston Churchill   

   
Mit számít, hogy gyalázatost cselekszel, ha senki nem tudja? Te magad tudod. Ezt a tanút semmibe venni, ez az igazi nyomorúság.
     Seneca   

   
Előbb magadba mélyedj,
s ha önmagad nem érted,
ne kínozz mást se folyton.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. Mindent letép rólunk, ami letéphető, tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk.
     Arthur Golden   

   
A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.
     Márai Sándor   

   
A legegyszerűbb kérdések a legfontosabbak. Hol születtél? Hol van az otthonod? Mit teszel? Gondolkodj el ezeken a kérdéseken néha, és figyeld, miként változik, amit felelsz.
     Richard Bach   

   
Vajon micsoda szemmel néz a tükörbe, aki mindig csak gazembert láthat benne?
     Gárdonyi Géza   

   
Ha nincsenek ellenségeid és kritikusaid, akkor nem is vagy igazi egyéniség.
     Paul Newman   
   
       
Az ember tudjon nevetni saját magán, különben szenvedni fog.
     Kirk Douglas   

   
Aki túl komolyan veszi önmagát, könnyen nevetségessé válhat, aki viszont mindig képes nevetni önmagán, az soha.
     Václav Havel   

   
Az önmegismerés legjobb módja, ha megtudjuk, mások milyennek látnak minket.
     Paulo Coelho   

   
Viseld a magad kis maszkját, ha muszáj, hogy megóvd a benned rejtőzködő gyermeket a világtól, és ne hagyd elveszni ezt a gyermeket, barátom, mert akkor felnősz és meghalsz.
     Richard Bach   

   
Milyen hamar belemerültünk a díszletek felállítgatásába, s közben megfeledkezünk arról, hol a gyémánt értékű lényeg! Egyetlen dolog számít, amikor földi életünk végére érünk: hogyan szerettünk, jól csináltuk-e - milyen volt az a szerelem, amely belőlünk fakadt?
     Richard Bach   

   
Volt, amikor messzire szálltam,
Többé már nem bír el a szárnyam,
Elfáradt már, mégis szállni kell.
Mindig álmodtam egy szebb világról,
S lassan eltűnök a nagyvilágból,
S még nem jöttem rá, miért vagyok én.
     Demjén Ferenc   

   
Nem az dönti el, mire viszed, hogy mikor kezded, hanem az, hogy mikor hagyod abba.
     Richard Bach   

   
Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, máskülönben előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint él.
     Paul Bourget   

   
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.
     Kazinczy Ferenc   

   
Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.
     Cholnoky Jenő   

   
A félénkség nem más, mint ilyen vagy amolyan alsóbbrendűségünk tudata.
     Jane Austen   

   
Akin egyénisége uralkodik: ha előrejut, pöffeszkedővé, ha lemarad, ronggyá válik. S aki egyéniségén uralkodik: valójában nem érinti a szerencse és a balsors.
     Weöres Sándor   

   
Ha valaki önként vagy észrevétlenül lemond egyéniségéről, hiába várja, hogy holnap csoda dolgok történjenek vele, mert ami megtörténik, már nem vele történik meg.
     Csoóri Sándor   

   
Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet.
     Carl Gustav Jung   

   
Képtelenek vagyunk együtt élni dolgokkal úgy, ahogy vannak. A vélemények fontosabbak számunkra, mint a valóságos élet, és hajlamosak vagyunk rá, hogy inkább higgyünk a szavaknak, mint a tényeknek.
     Carl Gustav Jung   

   
Mondd meg, ki csodál, s én megmondom, ki vagy.
     Charles Augustin Sainte-Beuve   

   
A legbölcsebb ember is húzza meg magát szerényen. Mert miből áll a nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy félrőffel tovább lát a másiknál, a közönséges eszűnél, egy félrőffel, egy olyan horizontba, amely egy billió mérföldre terjed. Az egész mély látás csak egy valamivel kisebb vakság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinálni? Szétosztályozni az embereket, hogy ezek az okosak, emezek a nem okosak, azok a bolondok, mintha a mákszemeket szétraknák: kis mákszemek, nagy mákszemek.
     Mikszáth Kálmán   

   
A hamisságot szerető ember
Menthetetlenül
Beteljesületlen vágyaihoz
Kötődik.

Az igazságot szerető ember
Szüntelenül
Kinyilvánítatlan álmainak
Él.
    Sri Chinmoy   

   
A magunk gondolatait olvassuk ki mások gondolataiból.
     Anatole France   

   
Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeláldozás között... És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel, és a társaság a biztonsággal... És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét, és a bók nem esküszó... És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget: a felnőtt méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével... És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez... Egy idő után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér... Műveld hát saját kertecskédet, magad ékesítsd fel lelkedet, ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked...
     Veronica A. Shoffstall   

   
Az emberek nem lesznek jobbak, legfeljebb okosabbak. Ha pedig okosabbak, ugyanúgy kihúzkodják a légy szárnyát, csak ravaszabb indokot találnak hozzá.
     Stephen King   

   
Meg kell tanulnom elviselni magam. Élőnek, halottnak ez a legnehezebb: hogy elviselje magát. Ezért minden aljasságra képes az ember. Aztán eljön a nap, amikor éppen ezek miatt az aljasságok miatt nem képes többé elviselni magát.
     Jacques Attali   

   
Amíg nem ismerjük, nem vesszük komolyan, nem tiszteljük magunkat, nem békülünk meg önmagunkkal és nem éljük saját életünket, addig csupán, mint a marionett, külső hatásoknak és törvényeknek engedelmeskedve, idegen életet élünk.
     Hermann Hesse   

   
Mindannyian emberek vagyunk, bűnben fogantunk, bűnösek vagyunk, megijedünk, amikor a boldogság elérhető közelségbe kerül, és legszívesebben mindenkit megbüntetnénk a saját tehetetlenségünk, sérelmeink és boldogtalanságunk miatt. Megfizetni a bűneinkért és megbüntetni más bűnösöket - hát nem maga a gyönyörűség? Dehogynem.
     Paulo Coelho   

   
Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre, hogy bölcsebbé váljon, kiteljesítse önmagát.
     Marlo Morgan   

   
Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.
     Márai Sándor   

   
Ha másokról ítéletet mondunk, legtöbbször saját adottságainkat ítéljük meg bennük.
     Charles Augustin Sainte-Beuve   

   
Aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet elébük, aki maga nem tud jó dolgokat alkotni, a másét sem használhatja fel jól.
     Buonarroti Michelangelo   

   
Ki maga mestere s legyőzi önmagát,
alattvalója mind a széles nagyvilág.
     Paul Fleming   

   
Meglehetősen sokat kell tudni ahhoz, hogy felmérjük, valójában milyen keveset tudunk.
     Thomas Sowell   

       
Próbálj jobb emberré válni, és ismerd meg önmagad, mielőtt megismernél valaki mást, és tőle várnád, hogy megmondja, ki vagy.
     Gabriel García Márquez   

   
Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul, és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni.
Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz.
     Clive Staples Lewis   

   
Ha valaki azt mondja neked, hogy mennyire különleges vagy, pontosan csak ennyit mondhatsz: "Ez a személy, figyelembe véve sajátságos ízlését és szükségleteit, vágyait és kivetítéseit, különleges kívánsággal viseltetik irányomban, de ez semmit sem mond az én személyemről. Valaki más egészen közönségesnek fog tartani, de az sem mond rólam semmit sem." Tehát abban a pillanatban, amikor elfogadod a bókot, és átengeded magad az örömnek, akkor hatalmat adsz ennek az illetőnek önmagad felett. Azon fogsz fáradozni, hogy ő továbbra is különlegesnek tartson. Állandóan attól fogsz rettegni, hogy talál valaki mást, aki még különlegesebb lesz számára, s te kirepülsz a kegyeiből.
     Anthony de Mello   

   
Számtalan viselkedés közül választhattam volna, de én csak hagytam, hogy a sors döntsön helyettem.
     Paulo Coelho   

   
Politikai győzelem, a házbér emelkedése, betegeid felgyógyulása vagy távollevő barátod hazatérése, vagy valami egészen más külső esemény felderíti kedved, és azt hiszed, jó napok várnak rád. Ne hidd. Nincs így. Semmi más nem hozhat békét neked, csak tenmagad.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra.
     Ady Endre   

   
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye.
       
   
Annyi rosszat mondanak nekem valakiről, én pedig olyan keveset látok benne, hogy azt kezdem gyanítani, vajon nincs-e valamiféle bosszantó érdeme, amely elhomályosítja a többiekét.
     Jean de La Bruyére   

   
Mire jó a víztükör, ha te nem tudsz úszni, drágám?
Mire jó a napsütés, ha az éjszakának élsz?
Mire jó a csillagfény, ha te napszemüvegben alszol?
Mire jó a sok haver, ha önmagadtól is félsz?
     Somló Tamás   

   
Talán egy könyvben vagyok egy betű.
Talán egy szó.
Talán egy költemény.
Mit tudom én.
Csak azt tudom,
hogy nagyon szomorú lehet az a mondat,
mit kiolvas belőlem valaki,
ha letette a tollat.
     Wass Albert   

   
Az akarok lenni, ami akkor voltam, mikor az akartam lenni, ami most vagyok.
     Rapülők   

   
Legyen erőd lent
hagyni, amit nincs erőd
följebb emelni.
     Fodor Ákos   

   
Nem könnyű dolog szembesülni a kudarccal. Akadnak emberek, akik elmenekülnek és belső védőbástyáik mögé rejtőznek előle; mások igyekeznek megfeledkezni róla, mintha meg sem történt volna; megint mások agresszíven tagadják, hogy ilyesmi megeshet velük, és a legundorítóbb fajta önáltatásba menekülnek. Csak kevesen vannak, akik valóban beismerik, ha valami nem sikerül nekik, és nem hárítják másra a felelősséget, hanem készek vállalni hibáik következményeit. Az ilyen ritka személyiségeket sokféle hajtóerő ösztönözheti; egyaránt megtalálható közöttük az őszinteség talpig becsületes megszállottjait és a hidegvérű, minden erkölcsöt lenéző cinikusokat. Általában ezen a ponton szokás megvonni a határvonalat a jó és a gonosz, e két, alapjában véve tartalmatlan morális kategória között; pedig az igazi mezsgye egészen máshol húzódik, és nem filozófia kérdése - a gyönge és az erős jellemű embereket választja el.
     Raul Renier   

   
Azon a napon válik az ember igazán felnőtté, amelyiken először nevet magán tiszta szívből.
     Ethel Barrymore   

   
Az mindig segít bizonyítani az ember igazát, ha csapkod, toporzékol és kiabál.
     Ashleigh Brilliant   

   
Az emberiségnek békére van szüksége. De hol a béke? A szeretetben. S hol a szeretet? Az élet elfogadásában. És az öntúlszárnyalásban.
     Sri Chinmoy   

   
A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
A nők pesszimizmusa gyakran fakad önismeretből.
     Katona Bálint   

   
A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
     Fontenelle   

   
Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.
     Zig Ziglar   

   
Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.
     Széchenyi István   

   
Soha nem értettem, hogy miért ilyenek az emberek,
Ott bántják a másikat, ahol csak lehet.
Most nem mondom, hogy én másmilyen vagyok,
Én csak jobb szeretnék lenni, de sajnos ugyanilyen maradok.
     Tatu18   

   
Hogy száll az ember,
ha földre rántja önmagát?
És hogy lesz szabad,
ha a saját árnyát sosem lépi át?
     Alhana   

   
Amikor már túljutottál a hegycsúcson, akkor kezdesz igazán gyorsítani.
     Quincy Jones   

   
Az ember nem tanul igazán sokat abból, ha önmagát hallja beszélni.
     George Clooney   

   
Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet, de amilyenek valójában vagyunk, arról senki sem.
     Voltaire   

   
Sok szülő többet foglalkozik a szomszéd gyerek viselkedésével, mint a sajátjáéval.
     Graham Greene   

   
Néha nem árt kicsit hátralépni, hogy nagyobbat tudjunk előre ugrani.
     Richard Brinsley Sheridan   

   
Az ember áthidalja a saját félelmét, ha látja a másikét. Ez sokat segít az életben.
     Polcz Alaine   

   
Április 1: Az a nap, amelyen emlékezetünkbe idéztetik, hogy micsodák vagyunk az évnek a többi háromszázhatvannégy napján.
     Mark Twain   

       
Az ember gyakran csak azért cselekszik jót, hogy utána büntetlenül tehessen rosszat.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Ha szemrehányást teszünk valakinek, mert hibázott, akkor nem annyira a jóság, mint inkább a gőg szól belőlünk, s kifogásaink korántsem a másik jó útra terelését, hanem inkább a magunk tökéletességének fitogtatását célozzák.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Aki nem szereti önmagát, annak rendszerint igaza van.
     Coco Chanel   

   
Ha valaki megtalálja azt, amire szüksége van, akkor azt ne a véletlennek köszönje, hanem saját magának, saját vágyakozásának, saját kényszerítő erejének.
     Hermann Hesse   

   
Mindenkinek csak egyetlen igazi megbízatása van: hogy önmagára találjon. Végezheti, mint költő, mint őrült, mint próféta, vagy mint bűnöző. Ez nem a mi dolgunk, sőt végső soron jelentősége sincs. Nem az a dolgunk, hogy kitaláljunk magunknak egy sorsot, hanem az, hogy megtaláljuk saját magunkat, s azt teljességgel és töretlenül éljük végig.
     Hermann Hesse   

   
Nem minden vándorút céltalan.
     John Ronald Reuel Tolkien   

   
Választhatnám a csillagokhoz vezető utat, de én inkább azt választom, amelyikre szükségem van.
     Nick Drake   

   
Félig él, aki fél.
     Kibédi Varga Áron   

   
Amennyire én látom, a szerelem a mindenség ajtóit tárja föl, s mindezek közül leginkább az ajtót az ember legbensőbb titkához, gyakran szörnyűséges és elrémisztő igazi önmagához.
     May Sarton   

   
Milyen furcsa... - bátortalankodtak lelkében tétova kicsi gondolatok - milyen furcsa, hogy a világ így emberek nélkül olyan csöndes, és olyan békés, és olyan szép. Csak éppen az ember nem akar békében élni, nem akarja a csendet, és elfut a széptől. Milyen különös is az ember!
     Wass Albert   

   
A nő egyre inkább tudja, hogy csak a szerelem révén éri el a teljesebb önmegvalósítást, amiként a férfi sejteni kezdi, hogy csak a szellem ad igazi értelmet életének, és alapjában véve mindketten a kölcsönös lelki kapcsolatot keresik, mert a szellem szeretete és a szeretet szelleme a beteljesülést igényli.
     Carl Gustav Jung   

   
Az ember legyen büszke a csúfnevére, bármennyire derülnek is rajta.
     Miroslav Krezla   

   
Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az ember.
     Hérakleitosz   

   
A hazugság a gyöngék fegyvere.
     Jókai Mór   

   
Amint megtanulsz bízni magadban, megtanulsz élni.
     Johann Wolfgang von Goethe   

       
Ha valami nagy hatalom beleegyezne, miszerint olyanná tegyen, hogy mindig azt gondoljam, ami igaz, és azt tegyem, ami jó, azzal a feltétellel, hogy valami óraféle szerkezetté változtat, s minden reggel felhúz, mielőtt felkelek - azonnal megkötném vele az egyezséget.
     Thomas Henry Huxley   

   
Én vagyok az egyetlen, akivel, ha beszéltem, mindig őszinte volt.
     Edda   

   
Ez nem én vagyok,
ez nem mi vagyunk,
így aztán mindegy,
hogy áldás vagy átok,
hogy torzan látják a nagyvilágot
egyes újságokba író srácok.
Nekem sok a dolgom,
én nem érek rá,
így hát mindegy,
hogy mit is szóltál,
de csak akkor ítélj,
hogy én ki vagyok,
ha egyszer tudni fogod,
hogy te kicsoda voltál.
     Ákos   

   
Ugyanis nincs olyan, aki azért fejlesztené a személyiségét, mert valaki azt mondta neki, hogy hasznos vagy tanácsos így tennie. A természetre még sohasem tettek mély benyomást a jó szándékú javaslatok. Csak kauzálisan ható kényszer mozdítja meg a természetet, az emberit is. (...) Így a személyiség fejlődése sem engedelmeskedik holmi óhajnak, parancsnak, avagy belátásnak, hanem csakis a vésznek; nem nélkülözheti a belső és külső sorsok motiváló kényszerét.
     Carl Gustav Jung   

   
Az ember olyan mértékben hibázza el élete értelmét, amennyire hűtlen saját törvényéhez, s így nem válik személyiséggé. A jóságos és hosszan tűrő természet legtöbbünket szerencsére soha nem nógatott, hogy mondjuk meg: mi az értelme életünknek.
     Carl Gustav Jung   

   
Ám ha ránk ront a szenvedés, gyakran egy csapásra megváltoznak a viszonyok. Akkor kutató szemmel néz szét az ember: merre van kiút, s kezd elgondolkozni az élet értelmén és megrendítő tapasztalatain, s mindazon, ami ezekkel együtt jár.
     Carl Gustav Jung   

   
Csak a betegség után értettem meg, milyen fontos, hogy igent mondjunk a tulajdon sorsunkra. Mert ilyen módon jön létre egy olyan én, amely akkor sem vall kudarcot, hogyha fölfoghatatlan dolog történik vele. Olyan én, amelyik kitart, elviseli az igazságot és megbirkózik a világgal meg a sorssal. Akkor még a vereségből is győzelem kovácsolható. Semmi sem kuszálódik össze - sem kint, sem bent; a tulajdon folytonosságunk ugyanis helyt állt az élet és az idő áradatával szemben. De ez csakis akkor történik így, ha az ember nem avatkozik bele tolakodóan a sors terveibe.
     Carl Gustav Jung   

   
Az ember szempontjából így hangzik a döntő kérdés: vállalod-e a végtelent vagy sem? Ez életének kritériuma. Csak akkor nem vesztegetem érdeklődésemet semmiségekre és csekély jelentőségű dolgokra, hogyha tudom, hogy a határtalan a lényeg. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan tulajdonság kedvéért, amelyet személyes javamnak tekintek, ragaszkodom hozzá, hogy a világban számítsak valakinek. Tehát, mondjuk, a tehetségem vagy a szépségem miatt. Minél erősebben ragaszkodik vélt tulajdonához az ember, és minél kevésbé érzi meg a lényeget, annál kevésbé elégíti ki az élete. Korlátozva érzi magát, mivel korlátozottak a szándékai, ez pedig irigységet és féltékenységet szül. Megváltoznak a vágyak és a beállítódás is, ha megértjük és érezzük, hogy már ebben az életben hozzákapcsolódtunk a határtalanhoz. Végső soron csak a lényeg révén számít valaminek az ember, és ha az nincs a birtokában, akkor elrontotta az életét. A másik emberrel való kapcsolatban is az a döntő, vajon kifejeződik-e benne a határtalan vagy sem.
     Carl Gustav Jung   

   
Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mint ha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk.
     Paulo Coelho   

   
Minél jobban közeledünk az álmunkhoz, Személyes Történetünk annál inkább életünk igazi értelmévé válik.
     Paulo Coelho   

   
Legyél derűs! Programozd át magad a nap minden percében: töltődj fel olyan gondolatokkal, amik többé tesznek! Ha ideges vagy, vagy zavart, próbálj nevetni magadon. Nevess hangosan, nevesd ki azt a nőt, aki aggódik, gyötrődik, és azt hiszi, hogy az ő problémáinál nincs fontosabb a világon.
     Paulo Coelho   

   
Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre élvezheted az életet. Idővel rájössz, hogy ez nemcsak örömet szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad: értelmet az életednek.
     Paulo Coelho   

   
Az vagyok, aki bárki más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az élet titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál.
     Paulo Coelho   

   
A világhelyzet odáig jutott, hogy a legmegindítóbb szavak sem jelentenek már semmit. Úgy tűnik, most sokkal inkább az a fontos, hogy mindegyikünk biztos legyen a maga beállítottságában. Az egyes ember azonban, aki úgy véli, messzire hallik a hangja, csak azt teszi valószínűvé, hogy azok közé tartozik, akik szintén mondtak valamit, hogy bebizonyítsák maguknak, tettek valamit, miközben valójában semmit sem tettek. Túlságosan olcsók lettek a szavak. A létezés nehezebb, s ezért szívesen helyettesítik szavakkal.
     Carl Gustav Jung   

   
A hivatallal és címmel való azonosulásban van valami csábító, aminek következtében sok férfi voltaképpen nem más, mint a társadalom által megszavazott méltóságuk. Hiábavaló dolog lenne e héj mögött személyiséget keresni. A parádés cicoma mögött csak egy szánalmas emberkét találnánk. A hivatal (vagy a mindenkori külső héj) ezért olyan csábító: mert olcsó kompenzáció a személyes fogyatékosságokért.
     Carl Gustav Jung   
   
       
Stílus az, amikor önmagunkat utánozzuk.
     Alfred Hitchcock   

   
Ó, a hízelgéstől, bárki is vagy, menekülj!
     Propertius   

   
A lélekben nem marad meg semmi beerőszakolt ismeret.
     Platón   

   
Jusson eszedbe, hogy mennyivel többet szenvedsz a dühtől és bánattól, melyet bizonyos dolgok okoznak, mint maguktól a kiváltó okoktól.
     Marcus Aurelius   

   
Az ember biztonságra és bizonyosságra vágyik. Egy napon rájön, hogy úgysem kapja meg. Ha ki tudja kerülni a cinizmus, a fanatizmus és a közöny csapdáit, akkor ugyan nagyon magányos lesz, de nagyon erős.
     Popper Péter   

   
Kérdezz önmagadtól - felelj önmagadnak.
     Szepes Mária   

   
A Jóság a természet legtisztább, leghatalmasabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét teremt, és sohasem rombol. Adtál-e már a benned rejlő Jóságból teljesen önzetlenül úgy, hogy semmi viszonzást nem vártál érte?
     Szepes Mária   

   
Elemezted-e már korai és későbbi gyermek-, kamasz-, ifjúkorod rövidebb-hosszabb korszakainak tartalmát, fellobbanó, azután kihunyó ambícióit, csalódásait, tilalmait és megnyíló lehetőségeit? Gondoltál-e arra, vajon nem az előző életeid szerepei, levetett jelmezei, visszfénye tükröződött bennük úgy, ahogy az embrió éli át anyja méhében az anyag fejlődésének minden fázisát?
        Szepes Mária   

   
Tapasztaltad-e már, hogy ami könnyű, erőfeszítés nélkül véghezvihető számodra, az nem igazi értéke sorsodnak, mert már tudod. Átélted. Nem tanulsz újat belőle. Hajlandó vagy már elfogadni azt, hogy ami nehéz, fájdalmas erőfeszítéseket kíván, egyedül attól nőnek lelki izmaid?
     Szepes Mária   

   
Nem kis feladatra vállalkozol, ha a saját lelkeddel barátságot akarsz kötni.
     Müller Péter   

   
Sohase fojts vissza, ne hallgass el magad előtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható!
     Friedrich Nietzsche   

   
Minden ember akkora, amekkora dolgok feldühítik.
     Winston Churchill   

   
Ha felismered tudatlanságod, óriási lépést tettél a tudás felé.
     Benjamin Disraeli   

   
Tetteink olyan bonyolult, olyan szerteágazó következményekkel járnak, hogy jóformán lehetetlen azokból a jövő eseményeire következtetni.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.
     Albert Einstein
   

Szép és jó, ha Ön az egész világtól függőnek érzi magát, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Ön nem függő, és el kell kezdenie így érezni magát. A függőség érzése pusztán kitérési manőver. Ön épp egy ilyesfajta beállítottsággal bénítja meg magát, s emiatt nem tud a saját lábára állni. Az igazi út az Ön saját útja, és el kell szánnia magát arra, hogy ezt az utat járja. Ezáltal eljutna valamilyen célhoz.
     Carl Gustav Jung   

   
Nem mindig kaphatod meg, amit akarsz, de ha néha megpróbálod, lehet, hogy megtalálod, és megkapod, amit kell.
     Mick Jagger   

   
Semmi sem fejleszti ki gyöngeségeinket inkább, mint ha hatalomhoz jutunk.
     Eötvös József   

   
A félelem az a sötét kamra, amely az ember bensőjében előhívja a negatívumokat.
     Vető József   

   
Ki szabad igazán? Az, aki nem rabja saját szenvedélyeinek és mások szeszélyeinek.
     Mikhail Ivanovich Glinka   

   
Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.
     Albert Einstein   

   
Megpróbálom kitalálni magamat, megteremteni. A kitalált dolgok még nem váltak valósággá bennem, mindig akarok valamit, de úgy, hogy előre félek tőle, s keresem az okát, hogy miért nem sikerülhet.
     Palotai Boris   

   
Ha azt fogom érezni, hogy megtaláltam nála azt, amiről akkor derülne ki, hogy hiányzott nekem... pont ez hiányzott...
     Palotai Boris   

   
Azt játsszák, hogy semmi sem dobja fel őket, semmi sem hatja meg. S végül ez a semmi birtokba veszi őket.
     Palotai Boris   

   
Rendet csak úgy lehet csinálni, ha előbb feltúrunk mindent.
     Palotai Boris   

   
Nem olyannak látjuk a dolgokat, amilyenek, hanem amilyenek mi vagyunk.
     Anais Nin   

   
A probléma nem a probléma maga. A probléma valójában az, amilyen a problémához való hozzáállásunk.
     Ann Brashares   

   
Csak egy kicsit csalódjon az ember önmagában, és máris rájön, hogy mások nem is olyan rosszak, mint hitte.
     Petőfi Sándor   

   
Mit tudsz - Te, aki cél nélkül sehová sem jutsz? Mit látsz?
Te, aki hang nélkül állsz és vársz? Miért sírsz?
Te, kinek ha nem mondják, magadban bízni sem bírsz?
És mondd, mi kell, hogy a világot így fogadd el?
     Alhana   

   
Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.
     Móra Ferenc   

       
Onnan fogod tudni, hogy jól vagy, ha nem találsz senkit, akinek a helyébe lennél,
És bármibe kerül, vagy akármi fáj, tudod, hogy élni lehet is, nem csak muszáj.
     Kispál és a borz   

   
A felnőttség kritériuma ugyanis nem az, hogy az ember valamely szektához, csoporthoz vagy néphez tartozik, hanem az, hogy alá tudja vetni magát saját önállósága szellemének.
     Carl Gustav Jung   

   
A valódi személyiségnek mindig megvan a rendeltetése, és hisz benne... Ha valakinek rendeltetése van, annak eredeti értelme az: egy hang megszólította s valamire rendelte őt.
     Carl Gustav Jung   

   
Ha Ön magányos, annak az az oka, hogy elszigeteli magát; ha elég szerény, soha nem lesz magányos. Semmi sem szigetel el bennünket jobban, mint a hatalom és a presztízs. Próbáljon meg leereszkedni az emberek közé, tanuljon szerénységet, és soha nem lesz egyedül!
     Carl Gustav Jung   

   
Az az ember, aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte le őket soha.
     Carl Gustav Jung   

   
Az ember élete az, amivé gondolatai alakítják.
     Marcus Aurelius   

   
Az ember azokkal szemben mutatja meg igazi jellemét, akik nem lehetnek hasznára.
     Lothar Schmidt   

   
Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.
     Arthur Schopenhauer   

   
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
     József Attila   

   
Az emberek nagyon hamar felismerik, mi az, amiért élniük kell. Talán éppen ezért nagyon hamar fel is adják.
     Paulo Coelho   

   
Ha az út, amelyen jársz, állandóan fájdalmat okoz neked, akkor az nem a te utad.
     Judith Sills   

   
Az egészséges önbecsülés legfontosabb feltétele az, hogy az erősségeinket és gyengeségeinket tárgyilagosan lássuk, és egyensúlyban lévőnek találjuk. Mindenkinek mindkettőből van éppen elég.
     Harriet Lerner   

   
Az életnek a kiteljesedéséhez nem tökéletességre, hanem teljességre van szüksége. Ehhez hozzátartozik a testbe fúródó tövis, tökéletlenségünk megszenvedése, amely nélkül nincs út sem előre, sem vissza.
     Carl Gustav Jung   

   
Az emberi élet figyelemre méltó paradoxona, hogy épp az, amitől a leginkább félünk, a legnagyobb bölcsesség forrása. Legnagyobb balgaságunk a legjobb elrugaszkodási pontunk. Senki sem válhat bölccsé anélkül, hogy ne lenne szörnyen ostoba. Erósz révén tanuljuk meg az igazságot, bűn révén az erényt.
     Carl Gustav Jung   

   
Elismerem, nem könnyű megtalálni a helyes formát, de ha megtaláljuk, sikerül valami egészet csinálni magunkból, és azt hiszem, ez az élet értelme.
     Carl Gustav Jung

       
Két tűzoltó bemegy az erdőbe, hogy eloltsanak egy kisebb tüzet. Amikor végeztek, odamennek egy kis patakhoz. Egyiküknek csupa korom az arca, a másik viszont makulátlanul tiszta... melyikük fogja megmosni az arcát?
- Ez egy hülye kérdés: nyilván az, amelyiknek csupa korom az arca.
- Tévedsz: a kormos arcú ránéz a társára, és azt gondolja, hogy ő is olyan, mint a másik. És fordítva: az, akinek tiszta az arca, látja, hogy a társa csupa korom, és azt mondja magában: biztosan én is ilyen piszkos vagyok, meg kell mosakodnom.
- Mit akarsz ezzel mondani?
- Azt akarom mondani, hogy a kórházban megértettem, hogy mindig önmagamat kerestem a nőkben, akiket szerettem. Ránéztem tiszta, szép arcukra, és magamat láttam tükröződni bennük. De ők is rám néztek, és látták, hogy kormos az arcom, és bármilyen okosak és magabiztosak voltak, ők is magukat látták tükröződni bennem, és rosszabbnak hitték magukat, mint amilyenek.
     Paulo Coelho   

   
Jobban szeretem, ha mindenki utál, mint ha színeskednem kell bárki szeretetéért.
     William Shakespeare   

   
Ha élünk azzal, mi bennünk rejlik, lehetőségeinknek semmi sem szab határt. A jövő kilátásokkal teli. A jelen pedig reménykedéssel. De ha megtagadjuk ösztöneinket, és harcolunk legbelsőbb vágyaink ellen, minden kiszámíthatatlanná válik. Hová vezet mindez? A változásoknak mikor lesz vége? Ez az átalakulás áldás? Vagy átok? Azok számára, kik rettegnek attól, mi rájuk vár, a legfontosabb kérdés: tudunk-e valaha változtatni azon, amik vagyunk?
     Hősök c. film   

   
Találd meg önmagad, és legyen célod vele!
     Séta a múltba c. film   

   
Nem látjuk meg tulajdon vétkeink, de másokat ítélni készek vagyunk hamar.
     Phaedrus   

   
Én annak szeretnék látszani,
Aki ezt a dalt szokta játszani,
És annak szeretnék játszani,
Aki nem akar mindig másnak látszani.
     Junkies   

   
A félelmek mindig nagyon fontosak, mert a lélek rajtuk keresztül akar velünk közölni valamit. Nem az a bátor, aki nem veszi figyelembe a félelmeit, hanem az, aki utánajár a félelme okának.
     Peter Lauster   

   
Sok út van, amit követhetünk az életünk alatt, de a nagy többség azt választja, hogy követi a csordát a széles és könnyen járható, kikövezett úton, ami csak spirituális középszerűséghez és stagnáláshoz vezet. Az út végén nem hagynak nyomot a létezésük mögött, és egyszerűen feledésbe merülnek. Mint a marhák, követik az előttük álló egyedet, kevés fogalommal arról, hogy mit is csinálnak, és egyenesen besétálnak a semmiségbe. Azért választják ezt az utat, mert ez ajánlja számukra a legkevesebb ellenállást és a legkényelmesebb életet.
     Varg Vikernes   

   
Lelki fejlődésünk csak úgy lehetséges, hogy elfogadjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk, és megpróbáljuk komolyan élni a ránk bízott életet.
     Carl Gustav Jung   

   
Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más.
     Horatius   

   
Az ember még az életét sem ismeri, hogyan akarja ismerni a halált?
     Kung Fu-Ce   

   
Ki vagyok én, honnan jöttem, létezik-e a lélek,
S ha egyszer majd meg kell halni, miért pont addig élek?
Ki vagyok én, miért születtem, és miért éppen itt élek?
És miért jutnak eszembe ehhez hasonló kérdések?
     Tisztán a cél felé   

   
Nem az a tapasztalat, amit átélsz, hanem amit közben érzel.
     A. J. Christian   

   
Nem nekünk vannak titkaink, hanem az igazi titkok birtokolnak minket.
     Carl Gustav Jung   

   
Vagy én vonzódtam a sötéthez, vagy pedig az hozzám - nem tudom.
     Jimmy Page   

   
Befelé nézzen! A külső tükörkép csak árnyéka a valóságnak.
     Szepes Mária   

   
Az én titkomra hiába lesel. Kikiálthatnám a háztetőkről, akkor is titok maradna.
     Szepes Mária   

   
Az is kezdete már a jófajta eredetiségnek, hogy az ember nem akar más lenni, mint aki.
     Ludwig Wittgenstein   

   
Előbb javulj meg, és azután törekedjél megjavítani másokat.
     Talmud   

   
Nincs annál megdöbbentőbb élmény, mikor valaki olyan helyre tér vissza, amit valaha nagyon jól ismert, és rájön, hogy a hely semmit, ő maga viszont rengeteget változott.
     Nelson Mandela   

   
Aki saját erőből önmagának urává válik, az olyan, mint a sarkcsillag: mozdulatlan, és a Világmindenség őkörötte kering.
     Konfuciusz   

   
Ki sóhajtoz, ki mulat.
A világ csak - hangulat.
     Reviczky Gyula   

   
Aki egyedül unatkozik, az társaságban untat.
     Egry József   

   
A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.
     Lev Tolsztoj   

   
Ki szarral hadakozik, szaros lészen az maga is.
     Balassi Bálint   

   
A kis tévedés mindig szörnyű nagy tévedéssé válhat, ha az ember ragaszkodik hozzá, ha elmélyíti azzal, hogy nagy feneket kerít neki, ha "végigviszi".
     Vlagyimir Iljics Lenin   

   
Nem szeretjük azt, aki arra kényszerít bennünket, hogy ne azok legyünk, amik vagyunk, de azt sem szeretjük, aki arra kényszerít, hogy azoknak mutatkozzunk, amik vagyunk. Azt szeretjük, aki azt hiszi, hogy azok vagyunk, amik lenni szeretnénk.
     Paul Valéry   

   
A léleknek vannak oly könnyű rejtekei, mint az árnyék: mihelyt próbáljuk megvilágítani, azonnal eltűnnek.
     Lucian Blaga   

   
Oly sok fa törik le saját termésének súlyától, pedig a vad szelek nem bírták megroppantani.
     Lucian Blaga   

   
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
     Weöres Sándor   
   
       
A nagyzoló ember soha nem szabad igazán, mivel mindig mások csodálatának függvénye, s mert ez a csodálat tulajdonságokhoz, működésekhez és teljesítményekhez kötött, amelyek egy pillanat alatt semmivé válhatnak.
     Alice Miller   

   
S ha mozdul valaki, és elindul felém? Kérges szívvel, bánatos testtartással ajtót nyitok a rém vaskos falon. Félreállok. Hogy jöjjön, engedem. Hagyom. Feladom falaim. Feladom énem. Közben szenvedek, mert ismerem a távozás kesernyés ízét. A meg nem értés fertelmes bűzét. A felejtés kínpadját.
     Pálnagy László   

   
Hogy lehet, hogy ha egy férfiről van szó, észre sem veszed a hibáit, ha viszont magadról, akkor csak azt látod?
     A tökéletes pasi c. film   

   
Inkább utáljanak azért, aki vagyok, mint hogy szeressenek azért, aki nem.
     Kurt Cobain   

   
Azzal hitegetjük magunkat, hogy képesek vagyunk együtt élni a bűneinkkel, vagy hogy képesek vagyunk őnélküle élni. Igen, minden este elalvás előtt hazudunk saját magunknak, kétségbeesetten és elszántan reménykedve, hogy mire jő a reggel, minden valóra válik.
     Született feleségek c. film   

   
Azt hiszem, azt sem tudjuk igazán, hogy mi kik vagyunk, akkor meg honnan tudnánk, hogy ki az igazi?
     Pasik és csajok c. film   

   
A személyiség az élet folyamán fejlődik ki, nehezen vagy egyáltalán nem magyarázható csírafelépítményekből, és csak amit teszünk, az mutatja majd meg, kik vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a nap, amely táplálja a föld életét, és mindenféle szépet, különöset és rosszat csalogat elő; olyanok vagyunk, mint az anyák, akik ismeretlen boldogságot és szenvedést hordoznak méhükben. Eleinte nem tudjuk, milyen építő vagy gonosz tettek, milyen sors, milyen jó vagy rossz készülődik bennünk; csak az ősz mutatja meg, mit nemzett a tavasz, és csupán este lesz világos, mit kezdett el a reggel.
     Carl Gustav Jung   

   
Gyakran tapasztaltam, hogy bizonyos embereket neurotikussá tesz, ha beérik az élet kérdéseire kapott nem kielégítő vagy helytelen válasszal. Amire vágynak: állás, házasság, reputáció, meg külső siker és pénz, de boldogtalanok és neurotikusak maradnak akkor is, ha elérték mindazt, amire vágytak. Az ilyen emberek többnyire egyfajta szellemi nyomorúságban vergődnek. Életüknek nincs elegendő tartalma, nincs értelme. Amint sikerül szélesebb körű személyiséggé fejlődniük, megszűnik a neurózisuk is. A fejlődés gondolatának ezért kezdettől fogva nagy jelentőséget tulajdonítottam.
     Carl Gustav Jung   

   
Az ember nem mindig tudja egyszerűen kimondani azt, amit gondol.
A szíve az akadály és a gondolatai. Ettől vagyunk emberek.
     Anton de Saint-Etienne   

   
Embernek nem lehet születni, emberré csak válni lehet. Kemény munkával, megfeszített akarattal, a bennünk lévő jó és rossz örök harcának figyelésével. Aki akarja, vállalja a legnagyobb ellenségének, saját lényének, vagyis lényében lévő rossznak, alantasnak legyőzését, az eléri a legnagyobbat, amit a földön elérni lehet. Emberré lesz.
     Bozzay Margit   

   
Fogd meg erősen a saját kezedet, adj erőt magadnak, és éreztesd zaklatott, boldogtalan és félelmektől gyötört lelkeddel, hogy van egy igazi barátja: önmagad.
     Müller Péter   

   
Ha megtanulsz nevetni saját hibáidon, akkor igen vidám évek elé nézel.
     Ian Green   

   
Amíg ifjak vagyunk még, a világ véleménye szerint élünk, és fontosabb számunkra a másokkal, mint saját magunkkal való jó viszony. De mihelyt az öregkort elértük, már jóval kevésbé látjuk érdekesnek az idegent, és semmi sem foglalkoztat annyira, mint épp saját magunk, akit nélkülözni kell már nemsokára.
     Charles de Saint-Évremond   

   
Az öntömjénezés szokott büntetése közmegvetés. Aki magának tetszik, mindenki másnál visszatetszik.
     Baltasar Gracián   

   
Mielőtt tökéletességre törekszünk, tudnunk kellene a hétköznapi ember életét élni anélkül, hogy engednénk megnyomorodni a bennünk rejlő lényeget. Aki e szerény keretek közt kiteljesedett, s úgy véli, elegendő energiája van még, ám kezdje el pályafutását, mint szent. Én sosem éreztem magam arra hivatva, hogy segítsem ebben.
     Carl Gustav Jung   
   
       
Az az ember, aki visszajön a kapun, sosem lesz pontosan ugyanaz, mint aki átlépett rajta.
     Aldous Huxley   

   
Szenvedéseim körfolyosóján:
révült önmagamba botlok.
Egymásnak esünk! Vívódunk:
csorbult tőreink csüggedten csendülnek.
     Pálnagy László   

   
Egy üvegházban semmit sem lehet elrejteni - hacsak nem a föld alá - anélkül, hogy az ember el ne árulná magát. Ám akkor magad sem látod.
     Alice Miller   

   
Nem vagyunk mindig annyira bűnösök, mint amennyire érezzük magunkat, de annyira bűntelenek sem, mint ahogy hinni szeretnénk.
     Alice Miller   

   
Ami valóban öl, az azoknak az érzelmeknek az elhárítása, amelyek révén a tudatos élmény fellebbentené a fátylat az igazságról.
     Alice Miller   

   
Csodálkozom magamon, csalódtam magamban, örülök magamnak. Bánatos vagyok, levert, föllelkesült. Ez mind én vagyok, de nem tudom magam összegezni. Képtelen vagyok valamilyen végérvényes érték vagy értéktelenség megállapítására, nem tudom megítélni magamat és az életemet.
     Carl Gustav Jung   

   
Aki magában nem bízik, legokosabban teszi, ha hallgat.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet magának, függetlenül attól, hogy mennyi pénze van. Ez olyan dolog, ami velünk született, de tanulható, feltéve, ha megvan hozzá az emberben a kellő intelligencia.
     Giorgio Armani   

   
Hiányűr ölel,
vakká válok...
Semmisúlyt feszít
körém egy Látnok.
Könnycsepp-tengerben fürdőző bánat
boldogságfaló cápákat láttat!
Nem látom tőlem
bennem az énem.
     Pálnagy László   

   
Temérdek pénz és hosszú-hosszú élet, a legtöbb ember erre a két dologra vágyik mindenek felett. Csak az a bökkenő, hogy az emberek hajlamosak éppen azt választani, ami a legrosszabb nekik.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Soha senkinek ne mesélj el semmit. Ha elmeséled, mindenki hiányozni kezd.
     Jerome David Salinger   

   
Egyetlen pillanata a magánynak, az önismeretnek, mikor legyőzted a hiúságot, többet adott neked is, az emberi világnak is, mint minden mutatvány, mellyel a világ előtt illegetted magad.
     Márai Sándor   

   
Aki súlytalan belül, azt minden ösztönszélroham elsodorhatja.
     Szepes Mária   

   
Úgy hiszem, még nem leltem meg önmagam, nem ismerem még jellemem; nagyratörésemben mindig úgy véltem, hogy a boldogság ott van, ahol én nem vagyok...
     Stendhal   

   
Tudni mindig könnyebb, de kimondani... az a nehéz.
     A suttogó c. film   

       
Az egymástól látszólag teljesen különböző, párhuzamos cselekménysorozatok oka mindenképpen bennem van. Az én emlékeimmel, problémáimmal függnek össze akkor is, ha szereplői idegenek nekem. A helyzetek is csak bizonyos hasonlóságokat mutatnak, de nem azonosak saját múltbeli átéléseimmel vagy jövőbe vetülő, szorongásos képzeteimmel.
     Szepes Mária   

   
A lámpa nem látja önmaga fényét, a méz nem érzi önmaga édességét.
     Weöres Sándor   

   
Az emberi gondolkodás rendjével szögesen ellentétes azért hinni el dolgokat, mert azt akarjuk, hogy azok legyenek, és nem azért, mert láttuk, hogy valóban léteznek.
     Jacques-Bénigne Bossuet   

   
Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod,
Istenné, ha hiszed, s földdé, ha azt imádod.
     Blaise Pascal   

   
Nem békés, nyugalmas örömök után vágyódunk, mert ilyenkor eszünkbe jut szerencsétlen sorsunk. Nem a veszélyt keressük, és nem a kellemetlen, kínos megbízásokat, hanem a sürgés-forgást, a zajt, mert eltereli kellemetlen gondolatainkat, és elszórakoztat.
     Blaise Pascal   

   
Tudnunk kell, mire vagyunk képesek; több vagyunk a semminél, de nem vagyunk minden.
     Blaise Pascal   

   
Helyünkkel soha nem vagyunk elégedettek;
ami van: a legmegvetettebb.
     Jean de La Fontaine   

   
Nem kell megsértődni azon, hogy mások eltitkolják előttünk az igazságot, hiszen magunk is oly gyakran titkoljuk el önmagunk előtt.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak; a kis elmék képessége viszont az, hogy sokat beszélnek, és nem mondanak semmit.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
A szív mindig becsapja az elmét.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Amint az ember elkezd foglalkozni azzal, hogy mit gondolnak róla, azonnal elfelejt önmaga lenni.
     Chester Bennington   

   
Önmagunk megismerésének legáltalánosabb módja a macskajajos állapotban utólag mindig kielemzett részegség.
     Bohumil Hrabal   

   
A mese, mítosz megszabadít attól, hogy a valóságot tévesen azzal azonosítsuk, amik látszólag vagyunk.
     Polányi Mihály   

   
Túl sok a feszültség az emberi szívekben, túl sok az indulat, a bosszú. Nézzünk szívünkbe, s mit találunk benne? Indulatot, melyet az idő csak halványabbra párolt, de parazsát eloltani nem tudta.
     Márai Sándor   

       
Van, hogy az ember megküzd a saját démonaival, és visszatoloncolja őket a mélybe. Van, hogy feladja. És van olyan is, hogy belefárad az öngyötrésbe, és inkább keres valaki mást, akit kedvére gyötörhet.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
A hatalom megront, és a korlátlan hatalom korlátlanul ront meg.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
A valódi életben egy ember is elég a veszekedéshez.
     Frederic Ogden Nash   

   
A fa levelenként hullatja lombját: ha az emberek minden reggel megfigyelnék, hogy mit veszítettek az előző napon, észrevennék szegénységüket.
     Francois-René de Chateaubriand   

   
Aki jelentéktelen emberek ellen harcol, nem nyerhet semmit.
     Buonarroti Michelangelo   

   
Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem.
     Juhász Gyula   

   
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
     George Eliot   

   
És ha egy félelmet szeretnétek eloszlatni, a félelem székhelyét saját szívetekben keressétek, ne pedig annak kezében, akitől féltek.
     Khalil Gibran   

   
Biztos tudod, milyen az, amikor magával ránt a dolgok folyása. Normál esetben a szavakat az agy a száj felé küldi, és valahol útközben az ember rászán egy pillanatot arra, hogy leellenőrizze őket, csak hogy lássa, tényleg azok lettek megrendelve, meg hogy szépen be is vannak csomagolva, hogy aztán bebugyolálva a szájpadlás felé tessékelje őket, majd ki a friss levegőre. De amikor az embert magával rántja a dolgok folyása, a dolgok ellenőrzési része gyakran kiesik...
     Hugh Laurie   

   
Éppen olyan ez, mint a kutyatulajdonosok! - magyarázta Solomon. - "Ó, az én kutyám soha nem bántana senkit!" Mind ezt mondja. Aztán egy szép napon azon kapják magukat, hogy azt mondják: "Ilyet azelőtt sose csinált!" - Rám nézett és látta, hogy felvont szemöldökkel nézem. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy igazán soha, senkit nem ismerhetünk. Senkit és semmilyen kutyát sem. IGAZÁN nem.
     Hugh Laurie   

   
Legnagyobb keserűségemre napról napra bölcsebb vagyok.
     George Gordon Noel Byron   

   
Egy férfit a szíve tehet gazdaggá. Aszerint lesz gazdag, hogy ő maga milyen, nem aszerint, hogy mije van.
     Henry Ward Beecher   

   
Minden út visz valahová,
lehet, hogy jó felé, lehet, hogy nem,
de mindenkinek el kell indulni valamerre.
     LGT   

   
Néznéd, amint a Nap zizegve
Csillagokat hint a vizekre.
(...)
Látod kigyúlni mosolyát,
S nem várhatsz, menned kell tovább.
Hogy élhetsz így, szegény bolond,
Hogy egyre hajszol, űz a gond?
     William Henry Davies   

   
Azt, amit mi érzéki tapasztalásnak nevezünk, az az elvesztett, közvetlen tudás helyén keletkezett. Az ember azért lát, mert vak, és azért hall, mert süket. Amit érzéki tevékenységnek nevezünk, az az érzékek ájulása, csupa feledés, távolság és eltemetettség.
     Hamvas Béla   

       
Azért élünk, hogy boldogok legyünk, csak közben rengeteg önbecsapási folyamatot élünk meg, és hazudozunk magunknak. Ennek pedig súlyosak a következményei.
     Csernus Imre   

   
Mindig a kialakult negatív megmérettetés mutatja meg, hogy ki milyen erős. Ha jól mennek a dolgok, akkor nagyon könnyű hangoztatni, hogy én milyen erős vagyok.
     Csernus Imre   

   
Kudarcaink tanulságosabbak, mint sikereink.
     Henry Ford   

   
Ha nekünk magunknak egyetlen hibánk sem lenne, a másokét sem fedeznénk fel olyan nyilvánvaló gyönyörűséggel.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Jegyezd meg jól: bármilyen bűzös és bármilyen ocsmány is legyen az állati dög, amit az útszélén látsz, senkinek sem használsz azzal, ha belerúgsz. Mindössze a cipődet szennyezed be vele.
     Wass Albert   

   
A világ utat nyit annak az embernek, aki tudja, merre tart.
     Ralph Waldo Emerson   

   
A legrövidebb út a kudarchoz, ha az ember a sikerhez akar hű maradni és nem önmagához.
     Sigmund Graff   

   
Csak áltattam magam, hogy elmúlt, pedig azért is nem tudtam senki mást szeretni, mert még magam elől is titokban az övé maradt a szívem.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
Aki nem tud szembenézni a múltjával, arra van ítélve, hogy örökké megismételje.
     George Santayana   

   
Kérdés, kísértés és titok.
Én azt várom: valaki majd
Hívni fog
S édes, meleg szájjal
Sugja meg majd, hogy ki vagyok.
     Ady Endre   

   
Minél inkább bírálunk, annál kevésbé szeretünk.
     Honoré de Balzac   

   
Légy az, aki vagy, és ami a szíveden, legyen a szádon, mert azok, akik kifogásolják ezt, nem számítanak, akik pedig számítanak, azok nem fogják kifogásolni.
     Theodor Seuss Geisel   

   
Utazás közben eltévedni szerencsétlen dolog, de elfelejteni az utazás célját és értelmét... ez sokkal kegyetlenebb érzés. Nyolc hónapig tartott az út, néha egyedül utaztam, néha mások is mellém szegődtek, és megfogták a kormányt, és összetörték a szívemet, de már nem én voltam az, aki megérkezett, alig hasonlítottam önmagamra. És ha elveszíted önmagadat, két választásod marad: vagy visszatalálsz ahhoz, aki voltál, vagy örökre elveszíted. Mert néha kívülről kell nézned önmagad, hogy eszedbe jusson, milyen akartál lenni, és hogy ehhez képest milyen ember lett belőled.
     Tuti gimi c. film   

   
És mivel nem velem van bajod, hanem saját magaddal, jobb lesz, ha egyedül leszel egy darabig.
     Paulo Coelho   

   
Lelki nyugalmunknak négy zavarója van: a vágy, az öröm, a szomorúság és a félelem.
     Szent Ágoston   

       
Tudom, mi kell nekem, de vajon tudom-e, hogy én mire kellek?
     Menachem Mendel Schneerson   

   
Minden, amire gondolunk, formálja, alakítja jövőnket. Ha aggodalmaskodsz, vagy félsz valamitől, a nap végére még több hasonló érzést hívsz magadhoz.
     Marci Shimoff   

   
Egyszer egy varázsló azt parancsolta, mutassam meg neki élete nagy szerelmét. Erre az orra elé dugtam egy tükröt.
     Jonathan Stroud   

   
Sok hódítással büszkélkedsz? Jobban tennéd, ha hallgatnál. Egyetlen igazira se voltál méltó.
     Magyari Pál   

   
Más hibáit azért látjuk oly világosan, mert bennünk is megvannak.
     Jules Renard   

   
Ha tudomásul veszed, hogy nem vagy a világ csodája, mindenki megbecsül majd.
     Clive Staples Lewis   

   
Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.
     Prótagorasz   

   
Nem az a szégyen, ha az embernek piszkos az arca; a szégyen ott kezdődik, ha nem mossa le.
    Truman Capote   

   
Ha valaki nem szőke és karcsú, hamar fel kell mutatnia valamilyen egyéniséget.
     Kathy Najimy   

   
Minden befejezettet megcsodálunk, minden leendőt lebecsülünk.
     Friedrich Nietzsche   

   
Az emberek bármilyen veszteséget kibírnak mindaddig, ameddig képesek önmaguk maradni.
     Edgar Lawrence Doctorow   

   
Az embernek van egy képe önmagáról. Amilyennek szereti hinni magát. És ha olyasmi történik, ami nem illik bele a képbe, meggyászoljuk a régi énünket. Azt az embert, akinek korábban hittük magunkat.
     Laurell Kaye Hamilton   


Az az ember, aki nem akarja elfogadni az élettől, hogy az élet nemcsak jóból, hanem rosszból is áll - és nem mer szembenézni azzal, hogy ő miben ludas -, mindig haragudni fog a másikra, mindig a másik lesz a hibás. Valójában a rossz mögött mindig ott van az illető ember saját kiszolgáltatottsága és tehetetlensége, amit önmaga okozott önmagának.
     Csernus Imre   

   
Akinek a szemében nincs élet, az nem tud mosolyogni sem. Az kényszeredetten széthúzza az ajkait, de mosolyogni nem tud. S ezt lehet látni.
     Csernus Imre   

   
Ha tudom, hogy én emberből vagyok, akkor elfogadom azt is, hogy alakulhat úgy az életem, hogy valami miatt nem jön össze valami, amit elterveztem.
     Csernus Imre