Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeretet

2008.02.23

Idézetek a szeretetről

       
A szeretet a hűség csontvelője, a jámborság ütőere, a lelkierő izma, úgyszólván, maga az élet.
     Charles Haddon Spurgeon   

   
Egyet szeretni nagyon kevés, mindenkit szeretni felületes dolog...
     Sören Kierkegaard   

   
Akiket szeretünk, azoknak majdnem mindig nagyobb hatalma van rajtunk, mint magunknak.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne.
     Lev Tolsztoj   

   
A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.
     Erich Fromm   

   
Csak szeretve tanulunk meg szeretni.
     Doris Murdock

   
Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap.
     David Viscott   

   
Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.
     Széchenyi István   

   
Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.
     Charlotte Bronte   

   
Szeretni valakit annyi, mint átvilágítani.
     Victor Hugo   

   
A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.
     Hekler Antal   

   
Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni.
     Joseph Joubert   

   
Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz!
     Szent Ágoston   

   
A szív gyűlölni gyűlöl, csak szeretni szeret.
     Lope de Vega   

   
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
     Biblia   

   
Akit együttérzésből szeretünk, azt nem szeretjük igazán.
     Milan Kundera   

   
Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet zsarolni.
     Márai Sándor   

   
Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.
     Pilinszky János   

   
Egyetlen dolgom e földön a szeretet.
     Victor Hugo   


...aki szeret, azt viszont is szeretik.
     Theodor Fontane   

   
Az olyan parányi teremtményeknek, amilyenek mi vagyunk, a mérhetetlen teret csak a szeretet teszi elviselhetővé.
     Carl Sagan   

       
A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik.
     Victor Hugo   

   
Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!
     Hekatón   

   
Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet.
     Fekete István   

   
Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb, egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot.
    Kempis Tamás   

   
A szeretet ébren van, s aludva sem alszik.
     Kempis Tamás   

   
Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.
     Márai Sándor   

   
Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni úgy, hogy közben mégsem fogy el.
     Anne Morrow Lindbergh   

   
Nem létezik boldogtalan szeretet. Már az a tény, hogy szeretünk, boldoggá tesz.
     Edith Wells   


Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni.
     Ivan Turgenyev   

   
A gyermeki szeretet logikája:
Szeretek, mert szeretnek.
Az érett szeretet logikája:
Szeretnek, mert szeretek.
Az éretlen szeretet azt mondja:
Szeretlek, mert szükségem van rád,
Az igaz szeretet azt mondja:
Szükségem van rád, mert szeretlek.
     Erich Fromm   

   
Sose haragudj meg arra,
Ki durva szóval megsebez.
Tudom jól, hogy fáj a sértés,
Valld be, a fontos mégsem ez.
Hidd el nekem, senki nem rossz,
Hidd el, jók az emberek,
Valakiért mindenki harcol,
Valakit mindenki szeret.
     Victor Hugo   

   
Rá kell ébrednünk, hogy éppoly mélységesen félünk élni és szeretni, mint meghalni.
     Ronald David Laing   

   
Minden,ami emberi, törékeny és esendő; ezért kell keresnünk olyanokat, akiket szerethetünk, s akik viszontszeretnek, mert ha a szeretet és a rokonszenv érzését elveszítjük, elvesztettünk mindent, ami az életben fontos lehet.
     Cicero   

       
Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.
     William Shakespeare   

   
Szeretetre születtem, s nem gyűlöletre.
     Szophoklész   

   
Akiből hidegség sugárzik, az maga sem számíthat másra, mint hidegségre.
     Stefan Zweig   

   
Szeretni kevesen tudnak, ez köztudott. De még kevesebben tudják elviselni a következményeit.
     Ancsel Éva   

   
Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi.
     Szent Ágoston   

   
Vannak tökéletes testek és tökéletes arcok. Tökéletes szívek nincsenek.
     Paul Géraldy   

   
Semmit sem gyűlölhetünk vagy szerethetünk addig, amíg meg nem értettük.
     Leonardo da Vinci   

   
Aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett.
     Ancsel Éva   

   
Egy dologban hiszek: a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében.
     Tatay Sándor   

   
Könnyebb szeretni, mint igazságosnak lenni; s tán igazságosabb is.
     Kertész Imre   

   
Miért van az, hogy a legkevésbé eredeti mondatot akarja mindenki hallani? A "szeretlek" már megszámlálhatatlanul sokszor elhangzott, mégis, amikor kimondjuk, olyanok vagyunk, mint az ősember, aki talált egy szót, és imádattal kezdi tisztelni.
     Jeanette Winterson   

   
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
     Reményik Sándor   

   
Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg.
       
   
Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte lévőre.
     Weöres Sándor   

   
Az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán afféle érzéketlen gépezet.
     Victor Hugo   
   
       
Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld,
mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát.
Most élsz, most örülj, hogy szép a nyár,
most örülj, hogy van, ki vár, és a két karjába zár.
     Máté Péter   

   
A Szeretet Nap, amely bevilágítja lelkünk egyik felét.
A Barátság Hold, amely ragyogóvá teszi lelkünk másik felét.
Nap és Hold mindannyiunk számára fénylik, hogy lelkünket felemelje, gondolatainkat csillagmagasságokig röpítse.
     Vágó Zsuzsanna   

   
A nő azt akarja, hogy ok nélkül, "miért" nélkül szeressék: nem azért, mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy művelt, vagy elmés, hanem azért, mert olyan, amilyen.
     Henri-Frédéric Amiel   

   
A szeretet több, mint egy érzés, így többet kell tartalmaznia egy érzésnél: magát az embert.
     Akhilleusz Tatiosz   

   
Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. [...] Ha, teszem azt, délután négykor érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni. Amint halad az idő, egyre boldogabb leszek. Négy órakor már izgulok és nyugtalankodom; felfedezem a boldogság árát! De ha meghatározatlan időben, bármikor jössz, sohasem fogom tudni, melyik órában öltöztessem ünneplőbe a szívemet...
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Képzelj el egy repülő madársereget. Na? Hány madarat láttál? Tizenegyet? Tizenkilencet? Ötöt? Van némi fogalmad róla, de a pontos számot nem tudod. Akkor honnan jött ez a gondolat? Valaki odatette. Valaki, aki tudja a madarak pontos számát. És a fákét, a kövekét, a virágokét. Valaki, aki ezekben a századmásodpercekben is gondoskodik rólad, és megmutatja neked a hatalmát.
     Paulo Coelho   

   
Szerencsétlen körülmények között páratlan méltóságot nyerhet a szeretet.
     Tony Snow   

   
A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.
     Gárdonyi Géza   

   
Mindent kiválónak hiszünk abban, amit szeretünk, és bosszant minket, amikor megmutatják nekünk bálványaink hibáit.
     Anatole France   

   
A szeretet éppoly problémátlan, mint egy jármű. Csak az a kérdés: ki vezeti, ki utazik, és merre visz az út.
     Franz Kafka   

   
Csak ok nélkül szeretünk igazán.
     Anatole France   

   
Mit ér, ha nagy vagy,
gigászi nagy,
ha birodalmak
császára vagy,
de bús szívedben
örök a fagy?
     Hans Christian Andersen   

   
Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten maradáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz.
     Virginia Satir   

   
Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra - s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.
     Teréz anya   

   
Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló. Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat. Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot. A szeretet: a szabadság jegyében áll.
     Müller Péter   
   
       
Istenem, ha kaphatnék egy darabka életet... Nem telhetne el egyetlen nap sem anélkül, hogy elmondanám az embereknek, akiket szeretek, mennyire szeretem őket.
     Gabriel García Márquez   

   
A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.
     József Attila   

   
Ha problémáid vannak azzal a varázslatos szóval, hogy "Szeretlek", csak oldd meg őket.
     Stephanie Dowrick   

   
Az emberi kapcsolatokban csak az egészen kis dolgok fontosak.
     Ancsel Éva   

   
Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.
     Teréz anya   

   
Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul, és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni.
Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz.
     Clive Staples Lewis   

   
Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat, csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az. (...) A nagy találkozások, a lélek közeli pillanatok mindig azok voltak, amikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, amikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.
     Müller Péter   

   
A szeretet az a nyelv, amelyen a vak láthat, a süket hallhat.
     Donald E. Wildmon   

   
Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
     Anatole France   

   
Az idő (...)
túl lassú azoknak, akik várnak,
túl gyors azoknak, akik félnek,
túl hosszú azoknak, akik gyászolnak,
túl rövid azoknak, akik örvendnek.
Ám azoknak, akik szeretnek,
az idő nem számít.
     Henry Van Dyke   

   
Néha az igazi szeretet éppen olyan néma, mint amilyen vak.
     Stephen King   

   
Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó minden eltakar. Mégis: érzésen, halláson, beszéden át vezet az út.
     Weöres Sándor   

   
Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
     Alighieri Dante   

   
Nehéz dolog, hogy ne szeress, de nehéz az is, hogyha szeretsz. A legnehezebb, ha hiába szeretsz.
     Anakreón   
   
       
Az unalom, az élet betegsége. Meggyógyításához kevés kell: szeretni valakit, vagy akarni valamit.
     Alfred de Vigny   

   
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
     Biblia   

   
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Tudod, mi a virág?
A földnek jósága;
Tudod, mi a jóság?
A lélek virága.
     Petőfi Sándor   

   
De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg az embereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét megismerted; elég, hogy megbocsáss az emberek összességének.
     Márai Sándor   

   
Az ember könnyen lesz önző, ha nagyon szeretik.
     Kaffka Margit   

   
Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik gyermekük.
     Örkény István   

   
A szeretet olyan, mint a háború.
Elkezdeni könnyű, befejezni nehéz.
     Ann Brashares   

   
Nemsokára mi is meghalunk, minket is csak egy kis ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakad. Annak, aki szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak az marad meg, az az élet egyetlen értelme.
     Thornton Niven Wilder   

   
Kérlek, ne vágd ketté azt, ami egy... A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal körülírni. A legbátrabb képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor szeretsz. A szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb világból érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd. A szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre, színekre, hangokra, mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül. A szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a szeretet küldötte. A földre érkezvén, magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad - így te magad lettél a szeretet.
     Tatiosz Hioszi   

   
Túl sokszor ragaszkodunk ahhoz, hogy úgy szeressük az embereket, ahogy mi akarunk szeretni, ahelyett, hogy úgy szeretnénk őket, ahogy szükségük lenne rá.
     Joan D. Chittister   

   
Senki nem gyújt gyertyát azért, hogy aztán az ajtó mögé zárja: a fény célja, hogy még több fényt gyűjtsön maga köré, hogy felnyissa a szemeket, hogy megmutassa a körülötte rejtőző csodákat. Senki sem áldozza föl azt, ami számára a legfontosabb: a szeretetet.
     Paulo Coelho   

   
Az anyai szeretet természeténél fogva feltétlen.
     Erich Fromm   

   
Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.
     Assisi Szent Ferenc   

   
A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége miatt szenved.
     Peter Lippert   

   
Nincs kéznél, kit úgy szeretnél? Azt szeresd hát, ki kéznél van épp!
     Jack Murphy   

   
Hogyan adhatnék szeretetet, amikor azt sem tudom, mi az?
     John Lennon   

   
Az ember érzi, hogy fontos, ezt azzal is bizonyítja, hogy mások élete fontosabb neki a sajátjánál.
     Palotai Boris   

   
A gyűlölet gyűlölete az egyetlen gyűlölet, amely az ellentétét, a szeretetet szülheti meg.
     Jókai Anna   

   
Ahol a szeretet uralkodik, ott nincs hatalomvágy, és ahol a hatalomé az elsőbbség, ott nyoma sincs a szeretetnek.
     Carl Gustav Jung   

   
A legtöbb ember legnagyobb gyöngesége, hogy vonakodik elmondani másoknak, mennyire szereti őket, amíg azok élnek.
     Jane Green   

   
Merni tudó szíveké a világ.
     Vergilius   

   
A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
     Pilinszky János   

   
A virágnak két kedvese van: a levegő meg a fény, de a fény az igazi kedves. Afelé fordul, tárulkozik, s ha a fény búcsút vesz tőle, becsukódik, és elszunnyad a levegő ölelésében.
     Hans Christian Andersen   

   
Az igazi szeretet az idő múlásával átalakul, növekszik, és mindig másban nyilvánul meg.
     Paulo Coelho   

   
Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád.
     Márai Sándor   

   
Az együttérzés legjobb fajtája az, ami cselekvésre serkenti az embert, és segít a gondok megoldásában.
     Virginia C. Andrews   

   
Önmagában a szeretet nem elég. Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett, akiket szeretünk, sosem elég azt mondani, szeretlek, hanem minden áldott nap ki is kell mutatnunk azt a szeretetet, még olyankor is, amikor akadályokat gördít elénk az élet.
     Jane Green   

   
Szeretet nélkül az élet: halál.
     Müller Péter   

   
A szeretet hiányát csak egyetlen dolog gyógyíthatja: ha újra találkozunk azzal, akit szeretünk.
     Müller Péter   
   
       
Tudd meg: szeretni kell, a gúny fintora nélkül,
a púpost, a hülyét, a gonoszt, a szegényt,
hogy majd Jézus elé dús diadalmi ékül
jótetteid terítsd az út szőnyegeként.
     Charles Baudelaire   

   
Jól nézz a tükörbe, és szenvedj még,
lelkem úgy kíván szeretni, mint a tiéd.
Mindenki szorítja a félelmét,
de a könnyebb út visz az őrület felé.
     Eleven Hold   

   
Csalódni kell, hogy boldogok lehessünk,
Gyűlölni tudni, hogy újból szeressünk.
     Kölcsey Ferenc   

   
Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.
     Weöres Sándor   

   
Te voltál nekem a béke a meg nem szűnő háborúban.
     Trója c. film   

   
Minden embernek van egy vágya, ami csak az övé, és ez a vágy sokakat eltaszíthat tőle, de azt, aki fontos, közelebb hozza hozzá. Ez a vágy a lelkem mélyéből fakad, és olyan erős, hogy mindenkit megfertőz, aki a közelemben van.
     Paulo Coelho   

   
Mindig hittem a számokban, az egyenletekben és logikában, amely az okhoz vezet. De miután egy életen át ezt kutattam, azt kérdezem: mi a logika? Ki dönti el az okot? Kutatásom átvitt a fizikain, a metafizikain, káprázaton és vissza. És megtettem pályám legfontosabb, életem legfontosabb felfedezését. Csak a szerelem rejtélyes egyenleteiben lehet bármi logika vagy okozat. Csakis miattad vagyok itt ma! Te vagy az ok, amiért vagyok. Te vagy a magyarázat. Köszönöm!
     John Forbes Nash   

   
Ha szeretet él a szívedben,
Boldog útra léptél,
Hiszen érzés nélkül félig élsz.
     Phil Collins   

   
Vágysz szeretetre? Szeress.
     Gargilius Martialis   

   
A szeretet egy madár.
Amikor kalitkába zárjuk,
Emberi szeretetnek hívjuk.
Ha megengedjük neki,
Hogy a mindent átható
Tudat égboltján repüljön,
Akkor isteni szeretetnek hívjuk.
     Sri Chinmoy   

   
Csak egy dolog van, ami mindig volt,
Ami van, és ami örökké lesz.
Ez a dolog a szeretet:
A szeretet, amely teremtett,
A szeretet, amely táplál,
A szeretet, amely fenntartja
Isten világegyetemét.
     Sri Chinmoy   

   
Az állat önzetlen és önfeláldozó. Szeretetében van valami, ami szíven ragadja azt, akinek gyakran van alkalma az ember könnyelmű barátságával és nyomorúságos hűségével találkozni.
     Edgar Allan Poe   

   
Szeretek, szeretek
Okosan szeretek
Először nem túl nagy
Dolgokat szeretek
Hanem csak kicsiket
Keresek szeretni
Ha megvan eldobom
Szeretek keresni.

   
Próbálok számot vetni az életemmel.
Nem fognál kézen,
És vinnél valami új helyre?
Nem tudom, ki vagy,
De hozzád tartozom.
     Avril Lavigne   

   
Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.
     Charles Dickens   
   
       
Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.
     Márai Sándor   

   
Szeretet irányítja a bíróságot, a tábort, a ligetet, az embereket a földön és a szenteket a magasban, mert a szeretet a mennyország, és a mennyország a szeretet.
     Sir Walter Scott   

   
Egy élő embert tudj szeretni,
s addig hagyd a holtakat.
     William Wordsworth   

   
Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a "valóság", amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a "senkihez sincs közöm" életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy "Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!" - miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: "Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!" Amikor szeretjük egymást: kijózadonunk. Felébredünk. Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni.
     Müller Péter   

   
Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.
     Margarete Seemann   

   
Mindenki annyit él, amennyit szeretett. Aki szeretetet nem adott, semmit nem adott. Aki szeretetet nem teremtett, semmit nem teremtett.
     Lev Tolsztoj   

   
Ölelj, ölelj még! Karjaid számomra a Világmindenség határát jelentik.
     Pálnagy László   

   
Minden emberi lénynek szüksége van arra a fantáziára, hogy valóban szerették.
     Alice Miller   

   
Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után sem hagynak magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban. Az édesapád ott él benned, Harry, és meg is mutatkozik, valahányszor szükséged van rá.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Akit egyszer ennyire szeretett valaki - aki talán már rég nem él -, azt a szeretet ereje mindhalálig védelmezi.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette.
     Akhilleusz Tatiosz   

   
Ha elszakítanak tőlünk valakit, akit szeretünk, úgy adhatunk neki hosszú életet, ha szeretetünk sosem szűnik. A házak leégnek, az emberek meghalnak, de az igazi szeretet örökké tart.
     A holló c. film   

   
Elismerés, csodálat, nagylelkűség, megbocsátás: ezek a szeretet alapjai. És a humor a védőernyő fölötte.
     Stephanie Dowrick   

   
Ha csak egy órát élnél még, és csak egy telefonra lenne lehetőséged, kit hívnál fel, és mit mondanál neki? Na, és mire vársz még?
     Stephen Levine   

   
Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.
     Johann Wolfgang von Goethe   
   
   
Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi lénnyel. Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt.
     Albert Schweitzer   

   
Ami halálosan fontos az életünkben, az ugyanúgy nem fokozható, miként a halál sem.
     Ancsel Éva   

   
Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta.
     Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij   

   
Amint a szimfóniának szüksége van minden egyes hangjegyre, amint a könyvnek szüksége van minden egyes szóra, amint a háznak szüksége van minden egyes kőre, amint az óceánnak szüksége van minden egyes vízcseppre, amint az aratásnak szüksége van minden egyes gabonaszemre, az egész emberiségnek szüksége van terád, ott, ahol te vagy, egyetlen, s így helyettesíthetetlen.
     Michel Quoist   

   
A belső szépség az, ami lehetővé teszi, hogy szeresd magad. Ha szereted magad, teljesen önzetlenné válsz.
     Tierney Gearon   

   
És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.
     Biblia   

   
A szeretet rettenetesebb kényszer, mint a zsarnok dühe!
     Friedrich Schiller   

   
Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet.
     Vincent Van Gogh   

   
Minél inkább bírálunk, annál kevésbé szeretünk.
     Honoré de Balzac   

   
De az légyen becsületetek, hogy mindig jobban szeressetek, mint a hogy titeket szeretnek és sohse legyetek másodikok.
     Friedrich Nietzsche   

   
- A természetes szeretet, az igazi, az milyen?
- Olyan, mint a levegő. Észrevétlen marad, de nem lehet élni nélküle.
     Kun Erzsébet   

   
Önmagát az ember nem tartja csodának, inkább esendőnek. De akit szeret, abban meglátja a soha nem ismétlődő csodát, az egyetlent és egyszerit. Ezért elviselhetetlen elveszíteni azt, akit szeretünk. Ezért nem lehet betölteni utána az űrt.
     Kun Erzsébet   

   
A görögök szerint vétkezik az istenek ellen, aki túlságosan szeret valamit. (...) Ha valakit így szeretnek, az istenek féltékenyek lesznek, és a szeretet tárgyát élete virágában lesújtják. Nagy tanulság rejlik ebben. Túlságosan szeretni: szentségtörés.
     Colleen McCullough   

   
A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet.
     Paulo Coelho   

   
Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló. Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat. Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot. A szeretet: a szabadság jegyében áll.
     Müller Péter 

 

Jégből vagyok, talán fel sem olvadok, hát nyújtsd két kezed, olvaszd fel jégszívemet...

    Simon

   
Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk.
Aki a legkedvesebb.
Lelkünkhöz közelálló.
Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni.
A szeretet mélyebben van.
Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben.
A szeretet nem kötelesség, nem feladat.
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot.
A szeretet: a szabadság jegyében áll.
Senki sem mondhatja meg, kit szeressek, kit ne szeressek, még én sem utasíthatom magamat, mert ez jóval magasabb szinten dől el, mint ahova akaratunk fölér - ez a lelkünknek olyan helyén dől el, olyan magas, a földi élet légkörén túli szférájában, ahol már sem a társadalom, sem a szokások, az elvárások, a félelmek, az érdekek, de még a lelkiismeret sem szólhat bele semmibe.
A lélek itt már szabadon szárnyal, azzal és oda, akivel és ahová akar.
Úgy hívják: szabadság.
Nincs benne kell és muszáj és az enyém és a tiéd. Nincs benne színjáték. Nincs hazugság.
Nincs idő sem - mert ahogy egy életet leélhetek valakivel és nem szeretem - s egyetlenegyszer találkozok valakivel és szeretem.
Az igazi szeretet feldúlhatja a világ rendjét...

    Müller Péter
   
   
Én nem akarok a hegycsúcson élni
Úgy, hogy meglegyen mindenem.
Elég nekem az a melegség,
Ahogy átölel barát, s szerelem.
Elég az is ha mellettem leszel,
Minden amit a szívemmel érezhetek,
Mert tudom e hatalommal bármit elérhetek,
Mit igazán akarok, s szeretek.

    Horváthné Krisztina
   
   
A boldogságot nem lehet ajándéka kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen szeretetet.

    Goethe
   
   
"ha szeretet él a szívedben
boldog útra léptél,
hiszen érzés nélkül félig élsz.."

    Mackótestvér című film
   
   
"Van, ki gyönyörű.
Van, kin észre kell venni.
S van, ki attól szép,
hogy hasonlít egy csúfra,
akit szeretek."

     Fodor Ákos
   
   
"Olyan furcsák vagyunk, mi emberek...
Szeretetre vágyunk, másnak mégsem adjuk meg..."

     Puskás Ágnes
   
   
"Szeretve lenni jó!
S kit egy ember is szeret,
rossz ember nem lehet!"

     Puskás Ágnes
   
   
"Amit szívből adnak azt nem kell kérni. Amit kérni kel azt nem adják szívből."

     Kárpáti Petra
   
   
"Rajongani kellemes, imádni kényelmes, de szeretni érdemes..."
     
        Mogyorósi Sándor
   

"Ha valakit szerettünk, úgy adhatunk neki örök életet, ha mindig szeretjük. Mert a házak leégnek, az emberek meghalnak, de a szeretet örökké él."

    Holló című film
   

   
„Azt hittem nem tud szeretni senkit... Tévedtem… Engem nem tudott szeretni!”

     Dr. House című sorozat
   
   
"Valakit szeretni annyit tesz, mint másvalakit nem szeretni."

    Takami Kosún
   
   
"Hogyan kívánta azt Frank, hogy a most örökké tartson és hogyan mondta apjuk, hogy az örökkévalóság csupán mostok végtelenül hosszú sora, és a legjobb, amit az ember tehet, hogy mindig a mostnak él."

     Evans, Nicholes
   
   
"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia."

    Gandhi, Mahatma
   
   
"…mindannyian mondtunk már zokogva ilyesmit: "nem éri meg, hogy ennyit szenvedjek ezért a szerelemért." Szenvedünk, mert úgy érezzük, hogy többet adunk, mint amennyit kapunk. Szenvedünk, mert nem ismerik fel a szeretetünk súlyát. Szenvedünk, mert nem tudjuk a másikkal elfogadtatni a szabályainkat. Mindig találunk valamit, ami miatt szenvedhetünk, holott valójában nincs okunk a szenvedni: mert a szeretetben rejlik a növekedésünk magva."

     Coelho, Paulo
   
   
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”

    Bibliai idézet
   
   
„A legtisztább mágia a szívben lakozik.”

    Roberts, Nora
   
   
„Az emberi hang színe, elbűvölő sokfélesége oly nagy hatalmú, hogy szíveket nyerhetsz szívedért cserébe.”

     Tatiosz
   
   
„Szeretni annyit jelent, mint a jövő felé fordulni, és továbbadni az életet.”

     Yuu Watase
   
„Ha a szeretet elmúlt, sosem volt igaz.”

    Régi magyar közmondás
   

   
„Ha azt mondja valaki, hogy Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?”

     Bibliai idézet
   
   
„Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.”

    Bibliai idézet
   
   
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

    Bibliai idézet
   
   
„Angyal? Ó, ő a múlt. A nagyon, nagyon rég elmúlt múlt. Klári? A jelen. Sokszor, nagyon sokszor elmondja, hogy engem szeret a legjobban az egész világon. Egy ideje már nem nekem mond ilyeneket. Egy ideje már egy másik férfi is van az életében. Egy ideje már én sem csak őt szeretem a legjobban ezen a világon. Egy ideje már én is ezt a másik férfit imádom. Tegnap hasra fordult a kisfiunk..."

    Kowalsky Balázs Gyula
   
   
„Csak mert valaki nem úgy szeret, ahogy te akarod, az még nem jelenti azt, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.”

    Márquez, Gabriel García
   
   
„Senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy szeressen - senkit, hogy ne szeressen. Senki baján nem segíthetünk, ha képtelen a szeretetre.”

    Tatiosz
   
   
„Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincsen bennünk szeretet. Együttérzés nem létezik szeretet nélkül.”

    Tatiosz
   
   
„Felség, ön egy jó embert néz, én egy nagy embert nézek. Mindketten hasznát láthatjuk."

     Hugo, Victor
   
   
„Az ember nem szeretheti se azt, akitől fél, se azt, aki tőle fél.”

    Cicero
   

„Aki az embereknél eredményt akar elérni, kell, hogy szeresse őket!”

    Spurgeon
   
   
„Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet.”

    Aquinói Szent Tamás
   
   
„Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyét kívánok. Hívó lámpa fényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés embert. De az aztán Ember legyen!”

    Fekete István
   
   
„A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött áll végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.”

     Hekler Antal
   
   
„Jaj, gyöngeségünk bűnös ebbe, nem mi. Úgy alkottak, hogy így tudunk szeretni.”

    Shakespeare, William
   
   
„Egyet szeretni nagyon kevés, mindenkit szeretni felületes dolog…!”

    Kierkegaard
   
   
„Nem kérdezheted miért és hogyan, szíved mélyén ,a zsigereidben kell érezned mi a teendő.”

    Steel, Danielle
   
   
„Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást.”

     Steel, Danielle
   
   
„A szeretet türelmes, jóságos: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”

     Bibliai idézet
   
   
„Az ember része a világnak, az egyetemes törvények rá is vonatkoznak. Az emberi pszichikumnak is alapvető mozgatóereje az ellentétek egysége és harca. Ennek konkrét megnyilvánulási formája, hogy lelkünkben ellentétes vágyak és igények, ellentétes érzelmek, ösztönök, ellentétes vélekedések élnek együtt. Biztonságot is akarunk, de a kaland szabadságát is. Őrizzük megszokott útjainkat, és változni is akarunk. Szeretünk valakit, de néha unjuk, vagy utáljuk; esetleg másvalakit is szeretünk. Mindezt bűntudat nélkül el kellene vállalni magunkban, és sértődés nélkül el kellene fogadni másoktól. A dolgunk nem az, hogy elhazudjuk, hanem hogy egyensúlyban tartsuk belső ellentmondásainkat.”

     Popper Péter
   

„Szeretnétek bepillantani az ember szívébe? Hallgassátok meg amikor felebarátjáról beszél."

    Vianney Szt. János