Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házasság

2008.02.12

Házassággal kapcsolatos idézetek

       
Ha az emberek csak okos házasságot kötnének, micsoda fennakadás állna be a népesség szaporodásában!
     William Makepeace Thackeray   

   
A házasság gondjai olyan súlyosak, hogy csak ketten tudják elviselni - sokszor pedig csak hárman.
     Dumas Fils   

   
Nem illik szeretni azt, akit szégyellenénk házastársul kívánni.
     Stendhal   

   
Volt egy ember, lemondott az italról, mert részegségében a feleségét duplán látta.
     Haug   

   
Ahol a férj nem becsüli az asszonyt, ott a férj a hibás, ahol az asszony nem becsüli a férjet, ott is a férj a hibás.
     Talmud   

   
Csak egyetlen borzalmas asszony létezik a nap alatt, de minden férj úgy véli, hogy azt ő nyerte el.
     Wilhelm Müller   
   

A házasság olyasvalami, mint amikor az ember használati utasítás nélkül kezd legóból építeni valamit.
     Ammunni Bala Subramanian   

   
A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy, gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs, amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.
     Honoré de Balzac   

   
A házasság az a műhely, amelyben két ember bölcsességgel, türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozhatik. Olyan, mint a jó termőföld: csak azt adja vissza megsokszorozva, amit beléje vetnek.
     Nagy Endre   

   
Feleségnek csak azt a nőt válaszd, akit, ha férfi volna, barátnak választanál.
     Joseph Joubert   

   
Szerelem. Egyfülű kosár - olyan nehéz, hogy csak ketten bírnák könnyen - de csak egy füle van, hol az egyik cipeli, hol a másik.
     Karinthy Frigyes   

   
A házasságot csak a házasságtörések teszik tűrhetővé.
     Móra Ferenc   

   
A házasság tudomány. Az ember nem házasodhat, mielőtt egy asszonyt föl nem boncolt volna.
     Móra Ferenc   

   
20 évvel a szerelem gyönyör; 30: életszükséglet; 40: szokás; 50: gyöngeség.
     Móra Ferenc   

   
A férfiak háziállattá tették a nőt, s felpanaszolják neki a takarmányt.
     Móra Ferenc   

   
Ha a férfi elválik a feleségétől, rendesen hibásak - mindhárman.
     Móra Ferenc   


A férfi-politikának három fő szabálya van: sose hinni abban, amit egy asszony mond; mindig kutatni az értelmét annak, amit cselekszik; s tudni, hogy az asszony akkor fecseg legjobban, mikor hallgat, s nem erélyesebb soha, mint mikor nyugodt.
     Móra Ferenc   

   
Akar özvegyem lenni? - kéri meg egy öregúr egy fiatal lány kezét.
     Móra Ferenc   

   
Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!
     Petőfi Sándor   

   
A házasság aranylánc, mikor magadra veszed; ólomlánc, amikor viseled; acéllánc, amikor el akarod szakítani.
     Jean Bart   

   
Nincs rossz házasság, csak rossz házastársak vannak.
     Rachilde   

       
A házasság - tudomány. A házasságnak állandóan harcolnia kell egy mindent fölfaló szörnyeteg, a megszokás ellen.
     Honoré de Balzac   


A házasságnak az a pillanata, mikor két szív megértheti egymást, olyan rövid, mint a villám, s ha egyszer eltűnt, sohasem tér többé vissza.
     Honoré de Balzac   

   
Némely ember a házasságban paradicsomot keres és kígyót talál.
     Honoré de Balzac   

   
A szerelem jobban tetszik, mint a házasság, éppúgy, amint a regény is mulatságosabb, mint a történelem.
     Alain Chamfort   

   
A házasság úgy következik a szerelem után, mint láng után a füst.
     Alain Chamfort   

   
Az Isten azért adta a szerelmet, mert józanon nem házasodna meg senki.
     Gárdonyi Géza   

   
A házasság olyan, mint a drótból font egérfogó - az egér csak a csemegéjét látja.
     Gárdonyi Géza   

   
A házasság igazi alapja a kölcsönös meg nem értés.
     Oscar Wilde   

   
...a házasság olyan, mint az oltás: olykor sikerül, máskor nem...
     Victor Hugó   

   
Minden forró víz lehűl, ha leveszik a tűzről. Ez történik a házassággal is, amely testi lángokon forr meg.
     Gárdonyi Géza   

   
A házasság bizonyára szentség, de a papirost az ördög gyártja hozzá.
     Gárdonyi Géza   

   
A házasélet felhői éppen úgy megérkeznek villámlással és dörgéssel vegyest, mint a természetben, s éppen olyan természetesek is. Sőt éppen olyan hasznosak is, mert utána kitisztul a légkör, az egyformaság szürke porát leveri az eső, újra süt a nap, és csak akkor látni, milyen szépen süt, akkor érezni, milyen áldóan meleg.
     Fekete István   

   
Nem az a féltékenység a legnagyobb, amit nő egy másik nő iránt érez, hanem az, amit a feleség a barátokkal szemben érez, akik szabadságot, egyéni függetlenséget, átbeszélgetett éjszakákat, őszi tüzeket, boros és bortalan mámort, egyszóval mindazt jelentik, amely csak nagyon ritka házasságba fér bele, nagyon bölcs vagy nagyon buta asszonyok mellett.
     Fekete István   

   
Megtaláltalak, fogom a kezed.
Nem űz el már semmilyen rettenet.
S mint ahogy két kéz fonódik össze,
Együtt vagyunk, s maradunk egymással örökre.
     Pankovits Róbert   

   
Azok a férfiak, akiknek ki van lyukasztva a fülük, felkészültek a házasságra. Ismerik a fájdalmat, és már vásároltak ékszert.
     Rita Rudner   

       
Házasság: kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk.
     Karinthy Frigyes   

   
A házasság olyan, mintha aláírnánk egy 356 oldalas szerződést anélkül, hogy, hogy tudnánk, mi áll benne.
     Mick Jagger   

   
A házasság fogai harapni tudnak: összerágják a szerelmet.
       

   
A házassággal úgy vagyunk, mint a kalitkával: a kint levő madarak erőnek erejével be akarnak jutni, a már bennlevők meg ki akarnak szabadulni.
     Michel de Montaigne   

   
Jó felakasztás megmenti az embert a rossz házasságtól.
     William Shakespeare   

   
Nősülj csak meg. Ha jó feleséget találsz, boldog leszel. Ha rosszat találsz, bölcs leszel. Az ember számára ez is jót jelent.
     Szókratész   

   
Azoknak a tapasztalatoknak, amelyeket az ember a házaséletben szerez, semmi köze a szerelem művészetéhez.
     Vicki Baum   

   
Ha a férfiak olyan asszonyokat vennének feleségül, akiket megérdemelnek, nagyon rosszul járnának.
     Oscar Wilde   

   
Jó házasságban a házasfelek mindennap újra érzik, hogy tartoznak egymásnak, méghozzá napról napra nő a tartozásuk... Ez a világon az egyetlen boldog eladósodás.
     Fekete Gyula   

   
A szerelem ékköve a hűség, próbaköve a házasság.
     Törzsök Károly   

   
A házasság kikötő a viharban, de gyakrabban vihar a kikötőben.
     Jean-Antoine Petit-Senn   

   
Az ember nem gondolja mindazt a rosszat a házasságról, amit róla mond, és nem mondja róla azt, amit gondol.
     Michael Corday   

   
A szerelmesek egykor lángoló szerelme idővel megtisztul. A szerelem egymás tökéletes megértésévé válik. Az ész és szív évről évre haladó tisztulása: ez az igazi házasság.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Egész lényemben érzem azt az igazságot, hogy a férj és feleség nem különálló lények, hanem ez a kettő: egy.
     Lev Tolsztoj   

   
Miért nem létezik a paradicsomban házasság? Mert a házasságban sem létezik paradicsom.
     Voltaire   

       
Felesége erényei lelkesítették, fogyatékosságai meghatották. Hát ezt hívják házasságnak.
     Ljudmila Ulickaja   

   
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.
     Pilinszky János   

   
Ha két ember házasságot köt egymással, akkor ennek a két embernek ettől fogva egész életére konzerválnia kell magát. Úgy fogtok egymás mellett menetelni, mint egy sínpár, szigorúan betartva a megszabott távolságot. Akkor is, ha egyikőtök szeretne néha távolabb vagy közelebb húzódni - hiszen ez a szabály megsértése volna. A szabály pedig kimondja: legyetek józanok, gondoljatok a jövőre, a gyermekeitekre. Többé nem változhattok meg, olyannak kell lennetek, mint a sínpárnak: mindvégig meg kell őríznetek azt a távolságot, ami induláskor volt közöttetek, egészen a célállomásig. Ne hagyjátok, hogy megváltozzon a szerelmetek, sem az út elején, amikor növekedni akarna, sem pedig a későbbiekben, amikor csökkenni akarna, mert ez rendkívül kockázatos.
     Paulo Coelho   

   
Mindennek megvan a maga ideje - kivéve a házasságnak, kedvesem.
     Thomas Chatterton   

   
Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki rábír, hogy megtegyük, amire képesek vagyunk.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Az ember lelkiismeretesen és gondosan tanulmányozza lovai, szarvasmarhái és kutyái jellemét és családfáját, mielőtt párosítaná őket; de amikor saját házasságáról van szó, soha, vagy csak ritkán tanúsít ilyen erőfeszítést.
     Charles Darwin   

   
- Tudod, mi okozza a legnagyobb örömet a nőnek a házasságban?
- A szex.
- Tévedsz. A táplálás. Nézni, ahogy eszik a férje. Ez az a pillanat, amikor a nő, aki egész nap a vacsorán törte a fejét, a mennybe megy.
     Paulo Coelho   

   
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
     Radnóti Miklós   

   
Az igaz szerelem és a házastársi hűség önmagában is elegendő ahhoz, hogy megszentelje a házasságot, s törvényessé tegye a szerelmet.
     Wolfram von Eschenbach   

   
S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek, várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Mindig van a világon egy ember, aki a párjára vár, akár a sivatag, akár egy nagyváros közepén. Amikor pedig ezek az emberek találkoznak, és tekintetük egymásra talál, minden múlt és jövő teljesen elveszíti a jelentőségét, s csak az a pillanat és a hihetetlen bizonyosság létezik, hogy ugyanaz a Kéz írt meg mindent a nap alatt. A Kéz, amely fölébreszti a Szerelmet, s amely mindenki számára, aki ebben a világban dolgozik, pihen és kincsét keresi, alkotott egy vele rokon lelket is.
     Paulo Coelho   

   
A házasság metszőollóhoz hasonlít. Nem lehet elválasztani egymástól a két pengét, még ha olykor eltávolodnak is egymástól. De ha bárki kettejük közé kerül, együttes erővel bánnak el vele.
     Sydney Smith   

   
Amikor megszólal az orgona zenéje
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze
Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.
     Ady Endre   

   
Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger,
a sok madár, a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak!
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Ha két darab fát összeteszünk, kereszt lesz belőle. Ez szép allegória a házasságra.
     Eötvös József