Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halál

2008.02.12

Idézetek a halálról


       
Nincs korunk emberének más választása, mint a tagadás struccpolitikáján, a babonák ostobaságán vagy a miszticizmus ködén át való botorkálás? A felvilágosult eszmék sugallta büszkeség a légies pókhálóhoz hasonlóan szétfoszlik, ha küszöbön áll a halál?
     Georg Klein   

   
Mindannyian tudjuk, hogy egyszer meg kell halnunk, mivel azonban nem ismerjük a pontos időpontot, nem veszünk tudomást erről a tényről, és inkább mindennapi problémáinknak szenteljük magunkat. Életünk gyakorta értelmetlennek tűnik. Akik a halál küszöbén állnak, sohasem osztoznak ebben az érzésben. Bármily paradox, csak a halál bizonyossága adhatja meg az élet igazi értelmét.
     Georg Klein   

   
Nem tudjuk, hol és mikor vár ránk a halál, így inkább nekünk kell várnunk rá. A halál tudatos várása növeli az egyén szabadságát. Aki megtanulta az állandó szembenézést, már nem lehet többé gyáva. Aki megértette, hogy a halál nem az ördög mesterkedése, a gonoszságokkal találkozva többé nem szenved úgy, mint azelőtt. Az élet: szolgálat, a halál: felszabadulás.
     Georg Klein   

   
Talán az ember gondjainak igazi gyökere, hogy fel akarjuk áldozni életünk minden szépségét; totemekbe, tabukba, keresztekbe, véráldozatokba, tornyokba, mecsetekbe, rasszokba, hadseregekbe, zászlókba, nemzetekbe börtönözzük magunkat, hogy letagadjuk a halál tényét, amely az egyetlen tény, amit tudhatunk.
     James Arthur Baldwin   

       
Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
     Örkény István   

   
Akik napi programjukból ki tudják iktatni a halál lehetőségét, azok az optimisták.
     Arkagyij Sztrugackij   

   
Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.
     Ady Endre   

   
Megérezte, hogy elfeledték s ez a feledés nem a szívé, hiszen akkor jóvá lehetne tenni, hanem sokkal kegyetlenebb és véglegesebb annál, egy másik feledés, amelyet jól ismert, mert ismerte a halált.
     Gabriel García Márquez   

   
Amit tett, gondolt, létrehozott, annak mi is része lettünk:
a megsemmisülése után bennünk él tovább.
     Hank Jeff   

   
A gyógyulni akarás a gyógyulás része.
     Seneca   

   
Ki bánatot sosem ismert, az boldogságot meg nem ért.
     Rusztaveli   

   
Vannak éjszakák, amelyek után nevet kellene változtatni, olyannyira mások lettünk.
     Emil M. Cioran   

   
Érzem, hogy szabad vagyok, de tudom, hogy nem vagyok az.
     Emil M. Cioran   

   
Optimista rohamaimban azt mondom magamban, hogy pokol volt az életem: az én poklom az ízlésem szerint való pokol.
     Emil M. Cioran   

   
- Imádkozni fogok önért.
- Köszönöm. De ki fogja meghallgatni?
     Emil M. Cioran   

   
Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled, mert jó vagy, ugyanolyan, mintha azt várod egy bikától, hogy ne támadjon meg, mert vegetáriánus vagy.
     Dnais Wholeg   

   
Sem a csecsemő, sem a gyermekek, sem a féleszű nem félnek a haláltól, és a legnagyobb szégyen, ha az ész nekünk nem biztosítja azt a nyugalmat, ahová az oktalanság vezet.
     Seneca   

   
Nem jó sem öregnek, sem fiatalnak sok időt tölteni a halálra gondolással.
     Bertrand Russell   

   
Halandók módjára félünk mindentől, de úgy vágyódunk mindenre, mintha halhatatlanok volnánk.
     Francois de La Rochefoucauld   

       
Minél előbb meghalsz, annál tovább leszel halott.
       
   
A jövőben mindenki híres lesz egy negyedórára.
     Andy Warhol   

   
Mindenki szeretne a mennybe jutni, de senki nem akar meghalni.
     Joe Louis   

   
Soha senki nem hal meg a saját akarata ellenére. Az embert az erődnél is jobban védi a saját tiltakozása. A szüntelen tagadás töretlen erőt kíván. Csak az hal meg, aki elfáradt és beletörődött.
     Paul Guimard   

   
Városban az ember akár száz évet is elélhet úgy, hogy nem veszi észre, hogy már régen meghalt.
     Lev Tolsztoj   

   
Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.
     Richard Bach   

   
Küzdés az élet, nyugvás a halál.
     Madách Imre   

   
Kétszer hal a félénk, mert nem maga a halál oly borzasztó, mint az előkészület.
     Madách Imre   

   
A teremtés történetében csak világok sírja számoltatik, egy ember földi báb, élete buborék, mely nyom nélkül enyész el.
     Madách Imre   

   
Mi a halál? Az érzések közvetítette benyomásoknak, az ösztönök izgalmainak, az értelem tévelygéseinek és hozzá még a hitvány test kiszolgálásának megszűnte.
        Marcus Aurelius   

   
Az a kívánság, mely mindenkiben él, hogy halála után emlékezzenek reá, s amely a nagyratörőknél a dicsőség vágyává fokozódik, úgy tetszik nekem, az élethez való ragaszkodásból származik, amely, ha a való létezésnek minden lehetőségétől elvágva látja magát, most a még egyedül lehetséges, bárha csak ideális létezés, tehát árnyék után nyúl
     Arthur Schopenhauer   

   
Az öregek mindig jobban ragaszkodnak az élethez, mint a gyerekek, és kelletlenebbül válnak meg tőle, mint a fiatalok. Hiszen minden munkájuk ennek az életnek szólt, ezért a végén úgy érzik, hogy kárba veszett a fáradozásuk. Minden gondjukat, minden javukat, dolgos, álmatlan éjszakáik minden gyümölcsét, mindenüket itt hagyják, amikor elmennek. Életükben nem gondoltak arra, hogy olyasmit is szerezzenek, amit magukkal vihetnének a halálba.
     Jean-Jacques Rousseau   

   
Egy jó halál többet ér egy rossz életnél.
     Jókai Mór   

   
Paradoxon, hogy épp a modern társadalomban vált mitikus fogalommá a halál, mely pedig az élet szerves része, szükségszerű befejezése, minden emberi munka, alkotás, haladás legfőbb serkentője.
     Örkény István   


Az ember belecsöppen az életbe. Megmondják neki a szabályokat, de az első alkalommal, ha valami hibán rajtakapják, végeznek vele... Ezzel számolni kell. Várj sorodra! Előbb vagy utóbb meghalsz te is.
     Ernest Hemingway   

   
Ellenállhatsz végzetednek,
ámde olykor ökle sulykol;
utadból, ha félre nem megy,
ej, hát térj ki te az útból!
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Egy könyvnek mindig a végét olvasom el először, hogy ha esetleg meghalnék közben, legalább tudjam, mi lett a vége.
       

   
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
     Kosztolányi Dezső   

   
Sohasem a halál fájdalmas, hanem a hozzá vezető út.
     Berkesi András   

   
Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet.
     Fekete István   

   
A halálra és a sötétségbe pillantva az ismeretlentől félünk, semmi mástól.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
A gyáva ezer halált hal, a bátor csak egyet!
        Oscar Wilde   
   
Íme
próbája annak,
hogy földi küldetésed
Véget ért-e már:

Ha élsz:
még nem.
     Richard Bach   

   
A halál misztérium, és a temetés titok.
     Stephen King   

   
Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten,
Félni, hogy talán még igazság sincsen,
Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
És makacs reményem mégis, mégis hinni,
Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak.
     Teller Ede   

   
A beszéddel, de még inkább az írással az ember túl tudta emelni magát a halálon. A szájhagyományokban és a könyvekben fennmarad az egyén lényegi része, mert különféle időkben és helyeken tud hatni mások gondolkodására és tetteire; egy papírra rótt fekete jelsor könnyekre indíthat valakit, amikor már rég porrá omlott a csontja is annak, aki leírta.
     Julian Sorell Huxley   

   
A hótakaró mindent egyformán belep: a fákat, a gyepszőnyeget, az utcákat, háztetőket, autókat. Amerre csak nézünk, minden fehér. A hólepte gyep egyformának tűnik, akár szépen gondozott, akár ápolatlan. A vadonatúj, ragyogó autót nem lehet megkülönböztetni a tízéves, rozsdás csotrogánytól. Minden tisztának és üdének látszik, még az is, amit megviselt az idő és a rossz használat. A hó, akárcsak a csendes halál, mindent egyenlővé tesz.
     Adrienne Ivey   

   
Élj gyengédségben, és bármikor állj készen a búcsúzásra!
     Szilárd Leó   

   
Miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár.
     Leonardo da Vinci   

   
A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.
     Arthur Schopenhauer   


Az élet kellős közepén is a halál leselkedik ránk.
     Stephen King   

   
Mulatságos, hogy a halál mindenfelől támad. Az ember próbálja kicselezni, az egyik oldalról elbarikádozza magát, a másik oldalról a halál mégis utat talál hozzá.
     Stephen King   

   
Élet-halál kérdésekben a megfelelő pillanat csak egyszer jön el. Egyszer, s aztán mindörökre odavan.
     Stephen King   

   
A kertben félhomály volt; a nappalt az estétől elválasztó pillanat; az égbolton ott állt a sápadt hold, a halottak házában égve felejtett lámpa.
     Milan Kundera   

   
Ma már tudom, hogy az életünk örökké változó, mint ahogyan a tenger hullámai sem maradnak ugyanazok. Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más, mint egy tintafolt a papíron.
     Arthur Golden   

   
Élete valahol véget ér, a szíve már nem dobog,
Fekete föld mélyén örökre megnyugodott.
     Lord   

   
Most tél van, és csend, és hó, és halál.
     Vörösmarty Mihály   

   
Azt hiszem, amikor válaszúthoz érkezünk, és tétován nem tudunk dönteni, eszünkbe kellene jusson a halálunk, hogy az életet válasszuk, mert a halálunk nem teszi boldogabbá a világot.
     John Steinbeck   

   
A halál legközelebbi rokona a csönd.
     Örkény István   

   
Emberileg szólva, a halálnak jó oldala is van: az, hogy véget vet az öregségnek.
     Jean de La Bruyére   

   
Éltem - és ebbe más is belehalt már.
     József Attila   

   
Ez a világ, e földi élet
Mi más az ifjúnak s a vénnek!
Előbb arany, utóbb csak talmi,
S a vége az, hogy meg kell halni.
     Vajda János   

   
Sokan vannak, akik élnek, pedig halált érdemelnének. És vannak, akik meghalnak, pedig életet érdemelnének. Nekik mit tudsz adni? Hát akkor ne siess úgy a halálos ítéletekkel. Hiszen még a legbölcsebbek se látják mindennek a végét.
     John Ronald Reuel Tolkien   

   
A halál nem fáj, csak az élet kínozza meg az embert!
     Jack London   

   
Mi a halál? Ki mondja meg nekem? Az élet véges, míg ő végtelen.
     Komjáthy Jenő   

       
Nem nagyon sok idő telik el, s nemcsak neved és személyed feledi el tökéletesen és maradéktalanul a világ, nemcsak műved emlékét lepi be a feledés pora, hanem műved anyaga is elporlad, a könyvek papírja és vászonkötése elillan a semmiségben, a képek, melyeket festettél, nem láthatók többé sehol a világon, s a márványszobrokat, alkotásaidat, finom porrá morzsolta az idő. Mindez egészen biztosan bekövetkezik, s az idő óráján csak másodpercek teltek el, míg te, s minden, amit jelentettél a világban, tökéletesen és maradék nélkül megsemmisül. Mitől félhetsz hát az életben? Mi olyan fontos vagy veszélyes, vagy sajnálnivaló, hogy meghőkölj az igazság elől? Nem értelek.
     Márai Sándor   

   
Mámor, reménység, vágy, tavasz,
Szerelem, álom, ez meg az,
Név, pénz, siker, hit, csókja nőnek,
Zsákmánya mind a gonosztevőnek.
Az élet is: hó, hamar olvad,
Ami ma minden, semmi holnap.
     Jules Jouy   

   
Nemsokára mi is meghalunk, minket is csak egy kis ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakad. Annak, aki szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak az marad meg, az az élet egyetlen értelme.
     Thornton Niven Wilder   

   
Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.
     John Donne   

   
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!
     Arany János   

   
Elhull a virág, eliramlik az élet.
     Petőfi Sándor   

   
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt... "
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

     Kosztolányi Dezső   

   
Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal,
beleharsog a szívbe a csönd s a jaj kirepül.
Megsajdul a borda, mögötte a bajra szokott
dobogás is elül.
Némán emelődik a test, csak a fal kiabál.
S tudja a szív, a kéz, meg a száj, hogy ez itt a halál,
a halál.
       Radnóti Miklós   

   
Óh, múlni már
Ősz! hullni már
Eresszél!
Mint holt avart,
Mit felkavart
A rossz szél...
     Paul Verlaine   

   
A pallérozott elme számára a halál nem más, mint egy új kaland kezdete.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Az élet olyan, mint a viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember. S ha egyszer céljára talál, csónakját felborítja a halál.
       

   
Holdvilág s boldogságunk;
Füst a balsors, mely elszáll;
Gyertyaláng egész világunk;
Egy fuvallat a halál.
Vársz hírt s halhatatlanságot?
Illat az, mely tölt virágot,
És a rózsát, ha elhúll,
Még egy perccel éli túl.
     Kölcsey Ferenc   

   
Amit gyásznak nevezünk, talán nem is az afölött érzett fájdalom, hogy halottaink nem térhetnek vissza az életbe, hanem fájdalom amiatt, hogy ezt nem is tudjuk kívánni.
     Thomas Mann   

   
És aki nem nyer hírt e földi létben,
maga után nagyobb nyomát se nyomja,
mint hab a vízen és a füst a légben.
     Alighieri Dante   

   
Ha az életben nincs már több móka,
Meghalunk, mintha nem volna
Több dolgunk a világba',
S édes lenne a halál.
     Kispál és a Borz
   
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
     Ady Endre   

   
A lét legfőbb értelme számomra csakis az lehet, hogy van, nem pedig, hogy nincs, vagy többé már nincs.
     Carl Gustav Jung   

   
Hol az igazság, hol az érvelés?
Hol az álmodás, hol az ébredés?
Mind el kell menjünk, nincsen magyarázat.
Jó volna tudni, hogy a túloldalon várnak.
     Bonanza Banzai   

   
Itt ül az idő a nyakamon,
kifogy az út a lábam alól.
Akkor is megyek, ha nem akarok,
ha nem kísér senki utamon.
Arcom mossa eső és szárítja a szél,
az ember mindig jobbat remél,
porból lettem porrá leszek,
félek, hogy a ködbe veszek.
     Bikini   

   
Ősz húrja zsong,
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.
     Paul Verlaine   

   
Tartsd észben, hogy sok ember hal meg a hitéért; tulajdonképpen elég mindennapos jelenség. A valódi bátorság az, ha életben maradsz, és szenvedsz azért, amiben hiszel.
     Christopher Paolini   

   
Egy jó kutyának halála után a legjobb helye a gazdája szívében van.
     Ben Hur Lampman   

   
Mármost, ha én jómagam azt hallom, hogy valaki meghalt, egyszerűen vállat vonok, és azt mondom, amit a tralfamadoriak is mondanak a halottakra, ez pedig az, hogy: Így megy ez.
     Kurt Vonnegut   

   
Nem hervaszt engem szerelem,
De bú és fájdalom;
A sírba szállt le jegyesem:
Elhúnytát siratom.
     Vörösmarty Mihály   

   
Olyan közel kerülni hozzád
Hol nem érezni már a súlyát másnak
Csak testedét mikor meghaltál
S lepelnyi terhét a feltámadásnak.
     Kiss Judit Ágnes   

   
Oly csúnya a halál... és az a rettenetes, hogy a többi ember élve marad.
     Mikszáth Kálmán   

   
Ha majd télbe ájulsz, mint az útszéli fák,
Te is állva és büszkén csináld!
Azt a néhány kis ráncot, amit én tehettem rád,
Nagyon köszönöm!
Tőlük lettél pont ilyen szép!
     Eleven hold   

   
Köd előttem, köd mögöttem,
Isten tudja, honnan jöttem.
Szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: mért visz el?
     Szabó Lőrinc   

   
Csak egy nap az élet
és lassan bealkonyul.
A játéknak vége
s a függöny lehull.
     Fonográf   

   
Csak egy nap az élet
s ez már a délután.
Kúsznak az árnyak
az otthonom falán.
     Fonográf   
Védelmezni mások jogait az emberi lét legszebb és legnemesebb vége.
     Khalil Gibran   

   
A halál a lélek számára ugyanolyan fontos, mint a születés, s ugyanúgy, mint a születés, integráns része az életnek.
     Carl Gustav Jung   

   
Az öngyilkosság a végső győzelem a test felett.
     Varg Vikernes   

   
Az ember még az életét sem ismeri, hogyan akarja ismerni a halált?
     Kung Fu-Ce   

   
Nem mintha félnék meghalni. Csak nem akarok ott lenni, amikor bekövetkezik.
     Woody Allen   

   
A Mennyben számomra nincs hely még,
mer` oda nem elég ilyen kis végzettség!
Bár jó barátom a főnök rég,
túl alacsony vagyok, és távol az ég...!
     Eleven hold   

   
Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.
     Victor Hugo   

   
Ha a fa élte megszakad,
Egy percig éli túl virága.
     Arany János   

   
Az utolsó ellenség, akit le kell győzni, a halál.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
A halál nem lehet olyan rossz dolog. Még senki nem jött vissza panaszkodni.
       

   
És én nem félek a haláltól, bármikor megfelel,
nem zavar. Miért kéne félnem a haláltól?
Nincs értelme, egyszer úgyis menned kell.
     Pink Floyd   

   
A halál egy olyan játszótárs, aki nem csal, csak nem mondja meg, mikor fogja azt a jokert használni, amivel kiüt a játékból.

   
Úgy volt, hogy mindig a másik hal meg,
Más bolondul meg, mi meg sosem.
     Kispál és a borz   

   
A sötétség csak ahhoz ér hozzá, aki behívja magához.
     Szepes Mária   

   
Milliók vágynak halhatatlanságra, de fogalmuk sincs, mit kezdjenek magukkal egy esős vasárnapon.
     Susan Ertz   
   
       
Az ember lelke a csillagokban született, s a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.
     Szepes Mária   

   
Mióta meghalt, pihenek. Utólag érzem csak, milyen lázas, természetellenes feszültségben, negyvenkétfokos lázban éltünk együtt, szüntelen veszekedések és kibékülések között. Aki azt állítja, hogy az életéhség, élvezőképesség és elementális tehetség ilyen mértéke semmivé lehet egyetlen pillanat alatt, az vak és tudatlan. Jelenléte azóta is sokszor átvisít rajtam, mint egy forró erőáram, megijeszt, megráz, felkavar lelkem mélyéig. Tudom, érzem, tapintom, hogy ő az, láthatatlanul, de súlyos sajátos lényegével, mindazzal, ami egyénien és félreismerhetetlenül ő.
     Szepes Mária   

   
Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét, és el ne feledd,
így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.
     Pokolgép   

   
Minden ember élete ugyanúgy ér véget. Csak hogy hogyan élt, és hogyan halt meg, az ami megkülönbözteti egyik embert a másiktól.
     Ernest Hemingway   

   
A jövő bizonytalan, s a vég mindig közel van.
     Jim Morrison   

   
Őrült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál.
     Euripidész   

   
Az istenek irigyelnek. Irigyelnek, mert halandók vagyunk, hogy bármely perc lehet az utolsó. Mindent megszépít a biztos halál.
     Trója c. film   

   
Ha élni vágyom: csak halált lelek.
Ha halni vágyom: életet... Legyen hát!
     William Shakespeare   

   
A halál se több, mint szeretőnk szorítása: fáj, de mégis kívánjuk.
     William Shakespeare   

   
Mikor eljutsz a köteled végére, köss rá csomót, és akaszd fel.
     Franklin Delano Roosevelt   

   
Ősz van és peregnek a sárgult levelek,
Meghalt a földön az emberi szeretet.
Bánatos könnyekkel zokog az őszi szél,
Szívem már új tavaszt nem vár és nem remél.
     Seress Rezső   

   
Utolsó vasárnap
kedvesem gyere el,
pap is lesz, koporsó,
ravatal, gyászlepel.
Akkor is virág vár,
virág és - koporsó.
Virágos fák alatt
utam az utolsó.
Nyitva lesz szemem, hogy
még egyszer lássalak.
Ne félj a szememtől,
holtan is áldalak...
     Jávor László   

   
Fáj téged elengedni,
de soha nem fogsz követni.
Vége a nevetéseknek és lágy hazugságoknak,
vége az éjszakáknak, amikor próbáltunk meghalni,
ez a vég.
     Jim Morrison   

   
Kín a halál, de a kínt is lezárja.
     William Shakespeare   

   
Urak, lássátok, hogy röpül az élet, időnk leperdül, megkondul az óra, s kapkod nyakunkba már a halál körme görbén.
     Francesco Petrarca   

       
Utolsó ellenségként a halál semmisül meg.
    Joanne Kathleen Rowling   

   
A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem kettőspont.
    Gyökössy Endre   

   
Amíg nem én halok meg, addig nem érdekes és nem fontos a halál.
     Nyírő József   

   
A nagyvilági életben szükségünk van olyan arckifejezésekre is, amelyek nem mások, mint álarcok. Némely embernek csak akkor látszik meg az igazi arca, amikor a halál csinálja azt.
     Krúdy Gyula   

   
Élj gyorsan, szeress szenvedélyesen, halj meg fiatalon!
     Janis Lyn Joplin   

   
A halál ott kopogtatott a fürdőszoba ajtaján, lassan maga alá gyűrt minket a rettegés, és nekem se erőm, se tervem nem volt ellene.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
A halál nem zsákutca, mely az embert a semmibe vezeti, hanem kaput nyit az öröklét felé.
     Martin Luther King   

   
Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni.
     Marcus Aurelius   

   
Ha élünk a hátrahagyottak szívében, nem halunk meg.
     Thomas Campbell   

   
Születésem előtt egy egész örökkévalóságig semmi voltam. Hát most félek attól a nemléttől, amelyet volt alkalmam megszokni egy örökkévalóságon át?
     Lucian Blaga   

   
A természet feltalálta a halált, hogy biztosítsa az élet örök folytonosságát.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Ha kedvünket leljük a halálban, kezdünk helyesen gondolkodni az életről.
     Bohumil Hrabal   

   
Furcsa, de legrosszabb rémálmod mindig távolinak tűnik. Aztán hirtelen itt van, mint egy óriási szökőár. Küzdesz, küzdesz, küzdesz. Kétségbeesett kiálltásod néma. Majd valami furcsa történik. Már nem küzdesz. Kiáltásod szárnyra kap, s már nem fulldokolsz.
     Sötét öböl c. film   

   
A napba és a halálba nem lehet belenézni.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után sem hagynak magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban. Az édesapád ott él benned, Harry, és meg is mutatkozik, valahányszor szükséged van rá.
     Joanne Kathleen Rowling