Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabadság

2008.02.11

Idézetek a szabadságról


       
A szellem akkor lesz szabaddá, ha többé támaszt nem keres.
     Franz Kafka   

   
A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik.
     George Orwell   

   
Cselekedeteinket arra a mindig jelen lévő tudatosságra kell alapoznunk, hogy az emberek gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben nem szabadok, de csak annyira kötöttek indítékaik által, mint a csillagok mozgásukban.
     Albert Einstein   

   
Azt hiszik, hogy a vallási szabadság csatáját kétszáz éve megnyerték az USA-ban. Azonban az azóta eltelt időben, és most is, hatalommal bíró hangok mindig felszólaltak a bigottság és a gondolatok ellenőrzése mellett. Hasznos lenne összegyűjteni az összes bármilyen hívő (és hitetlen) nagy ember és asszony gondolatait e tárgyban, hogy meggyőzzük magunkat, hogy mi, a szabadság emberei és asszonyai nem vagyunk, és soha nem voltunk egyedül.
     Isaac Asimov   
   
Szabad az, aki képes fölállni, és mindent maga mögött hagyni anélkül, hogy visszanézne.
     Dag Hammarskjöld   

   
A más szabadságát tiszteli, aki szabad akar lenni.
     Kazinczy Ferenc   

   
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
     Márai Sándor   

   
Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.
     Petőfi Sándor   

   
Szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki.
     Széchenyi István   

   
Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.
     Larry Wall   

   
Most pedig, Harry, lépjünk ki az éjbe, s kövessük léha csábítónk, a kaland hívó szavát!
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Ha annyira vágytok a szabadságra és az örömre, miért nem veszitek észre, hogy nem magatokon kívül kell keresnetek? Jelentsétek ki, hogy szabadok vagytok, hogy örömben éltek, és valóban úgy lesz! Cselekedjetek úgy, mint akiknek birtokában van a szabadság és az öröm, és valóban a tiétek lesz!
     Richard Bach   

   
Szabadon élek, szabadon érzek,
A szívemnek nincs akadály,
Csak hagyom, hogy égjen
És vigyen a vérem, mert szabadon semmi se fáj.
     Hooligans   

   
Adj a népnek szabadságot: mindent adtál neki; tedd rabszolgává: elvetted mindenét.
    Jókai Mór   

   
Szabadságodban áll meggondolnod magad. Választhatsz másik jövőt, vagy másik múltat.
     Richard Bach   

   
A tapasztalat tehát éppoly világosan tanítja, mint az ész, hogy az emberek csakis azért hiszik magukat szabadoknak, mert cselekedeteiknek tudatában vannak ugyan, de nem ismerik az okokat, amelyek determinálják őket.
     Baruch Spinoza   

   
Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
     Jean-Jacques Rousseau   

   
A népnek foglalatosságot adunk; azon nép, amelynek magával dolga van, nem gondol arra, hogy szabad lehet.
     Madách Imre   

   
Én pedig honunk minden lakosát, ha nem is gazdagnak, magas helyen állónak, de legalább szabadnak látni óhajtanám!
     Széchenyi István
   
   
Ami kötelező, az ellen tiltakozunk a szabadság nevében. De amiről azt hisszük, hogy mi választottuk, nagyobb rabságba dönt, mint amit hadifogoly és rabszolga valaha elviselt.
     Czigány Ildikó   

   
Egy szóval: csúszó inda-szerepet
Nem vállalok halálomig!... Lehet:
Tölgy nem vagyok, nincs bükk-természetem,
De egyedül növök, ha már magasra nem!
     Edmond Rostand   

   
Egy nő férfi nélkül olyan, mint egy hal bicikli nélkül.
     Irina Dunn   

   
Ha minden szabályt betartasz, minden jóból kimaradsz.
     Katharine Hepburn   

   
Ahol nincsenek törvények, és minden ember azt teszi, ami számára helyesnek tűnik, ott van a legkevesebb valódi szabadság.
     Henry Martyn Robert   

   
Túl a sok-sok álmon,
Lázadó, könyörtelen harcon,
Sorsom tisztán látom:
Amíg létezem, a magam útját járom.
     Ossian   

   
Kérlek, törd össze ezt a poharat - és szabadíts meg bennünket az átkozott előítéleteinktől, és a hülye mániától, hogy mindent meg kell magyarázni, és hogy csak azt merjük megtenni, amit a többiek helyeselnek.
     Paulo Coelho   

   
A világot megváltani nem tudom,
De nem hagyom, hogy a világ változtasson rajtam.
     Ossian   

   
Nem minden vándorút céltalan.
     John Ronald Reuel Tolkien   

   
Választhatnám a csillagokhoz vezető utat, de én inkább azt választom, amelyikre szükségem van.
     Nick Drake   

   
Sokszor éreztem magam megsebezve, amikor elvesztettem azokat a férfiakat, akikbe szerelmes voltam. De ma már biztos vagyok benne, hogy nem lehet elveszíteni senkit, mivel birtokolni sem lehet senkit. Ez az igazi szabadság megtapasztalása: bírni a legfontosabb dolgot a világon, anélkül, hogy birtokolnánk.
     Paulo Coelho   

   
A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van.
     Bob Dylan   

   
A túlságos szabadság szolgaságra vezet.
     Platón   

   
Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg.
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.
     Heltai Jenő   

   
Döntened kell, mi a fontosabb,
Megnyisd, vagy őrizd önmagad.
Csak félig él, aki nem szabad,
A rabok szíve megszakad.
     Ákos   

       
A Szabadság felelősség. Ez az oka, hogy a legtöbb ember retteg tőle.
     George Bernard Shaw   

   
Bizonyára el tudod képzelni, micsoda káosz lenne a világon, ha mindenki azt mondaná: "Független akarok lenni, felelősség nélküli, és szabadon ki akarom mondani, amit gondolok, és azt szeretném csinálni, amit én akarok." Mindnyájunknak szabadságunkban van úgy beszélni és cselekedni, ahogy egyénileg akarunk - föltéve, hogy a beszédnek és cselekedetnek ez a "szabadsága" nem okoz kárt embertársainknak.
     Truman Capote   

   
Nehéz szabadnak lenni, de ha sikerült, megéri.
     Janis Lyn Joplin   

   
A szabadság nem az, hogy valaki vállalja a felelősséget - a szabadság ott kezdődik, amikor valaki vállalhatja a felelősséget. A vállalhatja azt jelenti, hogy lehetőségünk van legalább kétféleképpen dönteni. Lehetőségem van másként élni. Ez a szabadság.
     Csernus Imre   

   
Nem félt semmitől. Nem kötődött semmihez. A változás mögött a szüntelen megújulás örökkévalóságában élt. Mindig azt tette, amit tennie kellett. Azt hiszem, ez a szabadulás formulája!
     Szepes Mária   

   
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!
     Petőfi Sándor   

   
Felülemelkedhetünk minden rosszon, ha felismerjük, hogy csak addig van hatalma felettünk, amíg hiszünk benne. Ha megtapasztaljuk ezt az igazságot, szabaddá válunk.
     Eileen Caddy   

   
Mióta meghalt, pihenek. Utólag érzem csak, milyen lázas, természetellenes feszültségben, negyvenkétfokos lázban éltünk együtt, szüntelen veszekedések és kibékülések között. Aki azt állítja, hogy az életéhség, élvezőképesség és elementális tehetség ilyen mértéke semmivé lehet egyetlen pillanat alatt, az vak és tudatlan. Jelenléte azóta is sokszor átvisít rajtam, mint egy forró erőáram, megijeszt, megráz, felkavar lelkem mélyéig. Tudom, érzem, tapintom, hogy ő az, láthatatlanul, de súlyos sajátos lényegével, mindazzal, ami egyénien és félreismerhetetlenül ő.
     Szepes Mária   

   
A láncra kötött kutya megugatja a bolháit, de az, amely vadászik, észre sem veszi őket.
       

   
Vak éji denevérként repdeső lelkem meghalt, és fehér, szabad, fény felé szálló madárnak támadott fel.
     Szepes Mária   

   
Csinálj mindent úgy, ahogy neked jól esik, és ne törődj senkivel és semmivel!
     Sztár születik c. film   

   
Milyen jó nekem, süt a nap és langyos a levegő,
Igen, jó nekem, ez a hangulat a megfelelő,
Hogy nézzem, ne csak lássam, merre tévedek el,
Hozhat bármit az élet, engem nem érdekel.
     Junkies   

   
Csak egy kincsem van, a szabadság -
Vállalom a kalandját.
Csak megyek ide-oda, ahogy visz a világ -
Nem tűröm a kalitkát.
     No Thanx   

   
Kinek semmije nincs, mindent megtenne már,
nincs zár és nincs határ.
     Ossian   

   
Ki szabad igazán? Az, aki nem rabja saját szenvedélyeinek és mások szeszélyeinek.
     Mikhail Ivanovich Glinka