Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művészet

2008.02.11

Idézetek a művészetrőlBírálni könnyű, alkotni nehéz.
     Destonches   

   
A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.
     Rodin   

   
A művészet hazugság, amely segít felismerni az igazságot.
     Pablo Picasso   

   
Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
     Móra Ferenc   
       
Vannak festők, akik a Napot sárga folttá alakítják át. És vannak mások, akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot.
     Pablo Picasso   

   
Ha valaki meg akarja alkotni az ordító, rettenetes igazságot, a legkisebb apróságban kell visszatükröznie az egész világ gigászi arányait.
     Alekszandr Ivanovics Kuprin   

   
Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.
     Thomas Henry Huxley   

   
Az erős és alkotó lélek nagy titka a feledni tudás.
     Honoré de Balzac   

   
A fényképen mindig két ember van. A fényképész és a néző.
     Ansel Adams   

   
A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet, és azért szeretik, mert keresik az emberséget.
     József Attila   

   
A művész legnagyobb földi jutalma a kollégák irigysége.
     Varnus Xavér   

   
Sok régi művész csodálkozna, hogy mi lett belőle, amióta meghalt.
     Egry József   

   
A művészet annak bizonyítása, hogy a megszokott rendkívüli.
     Amédée Ozenfant   

   
A művészetnek is legfőbb tökélye,
Hogy úgy elbú, hogy észre nem veszik.
     Madách Imre   

   
Minél simább vagy fényesebb a tárgy, annál kevésbé látszik tulajdonképpeni színe; valóban tükörré válik, mely a környező színeket veri vissza.
     Eugéne Delacroix   

   
Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad.
     Wassily Kandinsky   

   
A kíváncsi ránéz valamire, és azt kérdi: "Miért?" Az alkotó megálmodik valamit, és azt kérdezi: "Miért ne?".
     Fernando Dbamária   

   
Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.
     Herman Melville   

   
A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.
     Emile Zola
A művészet hivatása, hogy pótolja az életet, melyet nélkülözünk.
     Richard Wagner   

   
Van egy másik valóság - a tükörkép, amit a világ mutat benned, ha művész vagy. S egy idő múlva, ha sejted mesterségedet, már csak ez a másik valóság érdekel.
     Márai Sándor   

   
A képet nézd elfogulatlanul, a könyvet olvasd nyílt szívvel, mint a tied, az életedet meg éljed, ez az egész.
     Ernest Hemingway   

   
Amikor a művész szellemileg magasra tör, az ember maradjon a háttérben, öröme csupán a munka legyen.
     Paul Cézanne   

   
A zene magasabb rendű minden tudománynál és filozófiánál.
     Ludwig van Beethoven   

   
Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam.
     Buonarroti Michelangelo   

   
A nagy művész mindig megelőzi a korát, vagy éppen mögötte jár.
     George Moor   

   
Amikor már nincs is tudatában annak, amit művel, csak akkor teszi a festő jól a dolgát.
     Edgar Degas   

   
Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nincs életmű.
     Szabó Magda   

   
Keresd, művész, a magányt,
művet foganj s befejezz;
de hogy élvezd alkotásod,
ahhoz társakat keress.
     Johann Wolfgang von Goethe   
   

A filozófiai alapigazságok csak akkor alapigazságok, ha szívverésünkben érezzük azokat: olvasunk nagyon szép dolgokat, de sohasem érezzük át teljességükben, míg magunk is meg nem jártuk a költő útját.
     John Keats   

   
Ha a költemény nem jön olyan természetesen, ahogy levél sarjad a fán, jobb, ha egyáltalán nem is jön létre.
     John Keats   

   
A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is.
     Pablo Picasso   

   
Egy műnek a való értékét csak maga a mű mondhatja el, mások csak beszélhetnek róla.
     Egry József   

   
Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudományától és művészetétől, vagyis a kultúrájától, az pusztulásra van ítélve. Az életét adja föl, elsorvad, elpusztul atombombák nélkül is.
     Bay Zoltán

   
A zene lelkünkben olyan múltat kelt életre, amelyet mi nem is ismerünk, és lelkünkben a szenvedésnek oly sejtését ébreszti föl, amelyről könnyeink sem tudnak semmit.
     Oscar Wilde   

   
Csak az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség teremt művészetet.
     Richard Wagner   

   
Mindenfajta stílus jó, feltéve, hogy ízléssel alkalmazzuk. Számtalan olyan kifejezés van, amely az egyikben hiba, a másikban szépség.
     Joseph Joubert   

   
Nagy kérdés, remeket mi teremt: a tudás vagy az ihlet.
     Horatius   

   
A Szép: igaz s az Igaz: szép! - sohse
áhitsatok mást, nincs főbb bölcseség!
     John Keats   

   
Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.
     John Lennon   

   
Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban.
     Piszkos tánc c. film   

   
Az élet rövid, a művészet hosszú.
     Hippokratész   

   
A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé azonban igen.
     Poszler György   

   
Minden nagy találmány, minden nagy mű annak az eredménye, hogy a gondolatok és a tettek felszabadulnak a rutin zsarnoksága alól.
     Arthur Koestler   

   
A tervező nem akkor tudja, hogy tökéleteset alkotott, ha már nincs mit hozzátenni, hanem ha nincs mit elvenni.
     Antoine de Saint-Exupéry   

   
Minden művészet egyazon forrásból ered.
     Liszt Ferenc   

   
Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is.
     Liszt Ferenc   

   
Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik.
    Hans Christian Andersen   

   
Az embereket meg lehet ismerni a zenén keresztül, amit hallgatnak.
     Paulo Coelho