Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalom

2008.02.11

Irodalommal kapcsolatos idézetek       
Kell, legyen az íróban annyi bátorság, hogy olyan véleményt nyilvánítson, ami senkiével se ellenkezik.
     Móra Ferenc   

   
Az az író, aki a pikantériát cél gyanánt műveli, úgy tesz a tollával, mintha a katona trágyát forgatna a kardjával.
     Móra Ferenc   

   
A szellemesség nem eredeti gondolatokból áll, hanem eredeti gondolatfordulatokból.
     Móra Ferenc   

   
Minden irodalmi irány jogosult, ha művészi nívón áll - kivéve az unalmast.
     Móra Ferenc   

   
Könnyebb egy csatát megnyerni, mint leírni.
     Móra Ferenc   

   
Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
     Móra Ferenc   

   
A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma.
     Móra Ferenc   

   
Nemcsak a szerelem teszi álnokká az embert, hanem a regényírás is. Bizonyos, hogy egyik se tartozik az erkölcsjavító foglalkozások közé.
     Móra Ferenc   

   
Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.
     Móra Ferenc   

   
Egy szál gyufánál nincs szükség a szabatos leírásra, mert egyik gyufa olyan, mint a másik. De ha egy regényt gyufaszálakkal játszana végig az ember, akkor még azokat is le kellene írni vázlatosan, hogy az olvasó fantáziájának legyen mire rakni a húst.
     Móra Ferenc   

   
A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha száz évvel ezelőtt meghaltak.
     Móra Ferenc   

   
Az írók pályája rendesen előbb kezdődik, mint amikor már ők is tudnak róla.
     Móra Ferenc   

   
Akiknek kihullott az írói tejfoguk, azoknak már csak az áll jól, ha szerénynek tettetik magukat.
     Móra Ferenc   

   
Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.
     Albert Einstein   


Szókat kell csinálnunk. Újságok által ugyan igen megbántják a fület, de a fül hozzászokik az új szókhoz, s nyertünk általa.
     Kazinczy Ferenc   

   
A beszéddel, de még inkább az írással az ember túl tudta emelni magát a halálon. A szájhagyományokban és a könyvekben fennmarad az egyén lényegi része, mert különféle időkben és helyeken tud hatni mások gondolkodására és tetteire; egy papírra rótt fekete jelsor könnyekre indíthat valakit, amikor már rég porrá omlott a csontja is annak, aki leírta.
     Julian Sorell Huxley   

   
Egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat, egyik kezemmel befedve a másikat. Nem éreztem a madár súlyát, és nem is tudtam volna, hogy ott van, ha nem éreztem volna a szívdobogását. Így van ez egy jó történettel vagy verssel is. A szívverést kell érezni, nem az olvasmány súlyát.
     Ray Douglas Bradbury   

   
Nem hiszem, hogy az íróknak minden témában véleményt kell nyilvánítaniuk. Az író ember, aki történeteket beszél el. Természetesen van véleményem az abortuszról, vagy a nukleáris fegyverkezésről. De miért nyilatkozzam erről többet, mint bárki más? Margaret Mitchell az ideálom. Nézzék meg az életrajzát. Atlantában született, és ugyanott halt meg. Ez minden. De az Elfújta a szélben sűrűn teleírt oldalak követik egymást. Ezt akarom én is. Pokol az írónak, ha mindenki ismeri, ám senki sem olvassa.
     Michael Tournier   

   
A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere.
     Rudyard Kipling   

   
Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval minden, ki egyre vagy másra hivatva van. Kire géniusza nem mosolyog, az semmi stúdium után sem viheti előbbre ügyét.
     Madách Imre   

   
...mi az élet költészet nélkül: csontváz, melynek bíbor ajkai, igéző keble lerohadtak, melynek csontüregében a kajánság kígyója lappang.
     Madách Imre   

   
Költeni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk fölött.
     Henrik Ibsen   

   
Amikor belemerülünk egy könyvbe vagy egy filmbe, lélegzetelállító tájakat látunk, fontos emberekkel bratyizunk, elragadó férfiakkal és nőkkel esünk szerelembe, megvédjük szeretteinket, elérhetetlen célokat valósítunk meg, és legyőzzük a gonosz ellenséget. Nem rossz üzlet hét dollár ötvenért!
     Steven Pinker   

   
Ha valaki író akar lenni, mindenekelőtt két dolgot kell tennie; olvasson sokat, és írjon sokat.
     Stephen King   

   
A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.
     Móra Ferenc   

   
Inkább a verseid írnád gondolatban, mint a gondolataid versben.
     Móra Ferenc   

   
Könnyebb egy unalmas könyvet írni, mint elolvasni.
     Móra Ferenc   

   
Amilyen a stílus, olyan az ember. Ugyan! Olyan kevés volna a jó ember!
     Móra Ferenc   

   
A legsikeresebb mondatokat akkor írom, mikor legkevésbé vagyok bölcs.
     Móra Ferenc   

       
Ha félsz a magánytól, ne írd meg az igazat.
     Jules Renard   

   
Először egyszerűen írunk és rosszul. Aztán bonyolultan és rosszul. Majd bonyolultan és jól. Végül egyszerűen és jól.
     Vámos Miklós   

   
Egyedül vagy, érteni szeretnéd,
Keresed magad, de nem találod rég.
Árnyékban ülsz, hatalmas falak alatt,
Döntsd le a falat, döntsd le a falat,
A versből mindig szeretet fakad.
     Bonanza Banzai   

   
Ha a közlendőm senkit sem bánt meg, nem mondtam semmit.
     Vavyan Fable   

   
Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nincs életmű.
     Szabó Magda   

   
Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
     Kosztolányi Dezső   

   
Hol van a szavak színe, selyme, tüze, zenéje, amely utolérhetné e hangulat némaságát?
     Zilahy Lajos   

   
Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok. Itt a szavakról olyan régi emlékképeim vannak, mint magukról a tárgyakról. Itt a fogalmak s azok jelei végzetesen, elválaszthatatlanul összeolvadnak.
     Kosztolányi Dezső   

   
Az éjszakai égbolt volt az első verseskötet, a csillagképek az első versek.
     Chet Raymo   

   
Minden bölcs, kinek gondolatait megismernem sikerült, arra tanított, hogy élni és írni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó lenne az életben, mintha minden leírott mondatunk után a halál tenne pontot.
     Márai Sándor   

   
Egyes könyveket megízlelünk, másokat lenyelünk, de nagyon kevés az olyan, amelyet megrágunk és megemésztünk.
     Francis Bacon   

   
Legutolsó dolog, amit megtudsz egy könyv írása közben az, hogy mivel kellett volna kezdened.
     Blaise Pascal   

   
A könyv hideg, de biztos barát.
     Victor Hugo   

   
Az a kérdés, költő és közönség hogyan
kergetőznek, hogyan keresik, és hogyan
találják meg egymást.
     József Attila   

   
Úgy kell írni, hogy azonnal megértsék, mit akarunk mondani.
     Kosztolányi Dezső
Rendre gyártja, ki vershez ért, egyik sorát a másikért.
     Samuel Butler   

   
Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindenféle könyvet elolvassunk, és egy csomó dologgal megterheljük az agyunkat ítélőképességünk rovására.
     Charles de Saint-Évremond   

   
A könyvekben minden benne van. Minden szépet, bölcset, fontos dolgot leírtak valamikor. Lehet valaki annyira arcátlan vagy öntelt, hogy ezt tagadja? De hát ki is akarná tagadni? Az ember azért olvas, hogy érezze az életet, hogy életre keltsen a maga számára olyan dolgokat, amelyeknek létezéséről addig nem tudott. Azoknak a tekervényeknek az agyban mindnek megvan a maga funkciója, némelyik ki sincs használva, minden idegvégződés ingerületre vár. És ez mind benne van a könyvekben. Minden. Az egész őrült világot megtalálod bennük, ha tudod, hol keresd. Az olvasás nem menekülés az életből. Az olvasás az élet. Életet teremt.
     Adam Kennedy   

   
Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e művek szerzőivel társalognánk.
     René Descartes   

   
Karriert szántál nekem, ívelőt. Hírt. Pénzt. Sikert. Csillogó életet. Híres verseket és regényeket.
     Szabó Magda   

   
A szó csak szó; és hogy gyógyítanád az összetört szívet a fülön át?
     William Shakespeare   

   
Nagy gondja nem lehet az embernek, azt tartom, ha közben verset költ.
     Miguel de Cervantes   

   
Az írásdüh egy romlott kor tünete.
     Michel de Montaigne   

   
Könnyebb a költészetet mívelni, mint felfogni.
     Michel de Montaigne   

   
Minden nagy találmány, minden nagy mű annak az eredménye, hogy a gondolatok és a tettek felszabadulnak a rutin zsarnoksága alól.
     Arthur Koestler   

   
Az egyik kor vallása a rákövetkező kor irodalmi mulatsága.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.
     Móra Ferenc   

   
...a verses költészet egyetlen legitim birodalma a Szépség.
     Edgar Allan Poe   

   
Első szabály. Ne használjunk pontosvesszőt! A pontosvesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek. Mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre.
     Kurt Vonnegut   

   
Mintha szavakkal játszani nem annyi volna, mint magával az élettel játszani.
     Kosztolányi Dezső
Én is vezetnék naplót, melyben leírnám az érzéseimet, csak épp az eszem ír a papírra.
     Kalmár György   

   
A világot romantizálni kell. Így találjuk meg ismét az eredeti értelmét. Ha a közönségesnek magasabb értelmet, a megszokottnak titokzatos külsőt, az ismertnek az ismeretlen méltóságát, a végesnek a végtelen látszatát kölcsönzöm, romantizálom azt.
    Novalis   

   
Hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
(...)
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban.
     Illyés Gyula   

   
A szó nem fejezi ki jól az érzéseket. A megindultság mindig új, a szó mindig régi, ezért nem lehet kifejezni az indulatokat.
     Victor Hugo   

   
Az irodalom a legjobb játék, amit az emberek kicsúfolására valaha is feltaláltak.
     Gabriel García Márquez   

   
Mindig a legrövidebb mű a legjobb is.
     Jean de La Fontaine   

   
A mese, mítosz megszabadít attól, hogy a valóságot tévesen azzal azonosítsuk, amik látszólag vagyunk.
     Polányi Mihály   

   
Mondjam? Vagy hallgassak? A szomorú az, hogy így sincs mód a megismerésre. A megértetésre. A megértésre. Hiába minden, átalakulnak a gondolataink. Én ugyan ki akarom fejezni magam, szavakat közlök, megérted... de máris mást jelentenek. Neked is, másoknak is. Holnap már nekem is...
     Pálnagy László   

   
Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat.
     Horatius   

   
Nagy kérdés, remeket mi teremt: a tudás vagy az ihlet.
     Horatius   

   
A puszta szó, legyen akár a legügyesebb értelmezés, meghagyja vagy elmélyíti az intellektuális gondolkodás és a test tudása közti szakadékot.
     Alice Miller   

   
Minden írásom úgyszólván benső megbízatás; mind sorsszerű kényszer hatására jöttek létre. Amit írtam, belülről támadott rám. Szóhoz juttattam az engem mozgató szellemet. Soha nem számítottam arra, hogy írásaim nagy visszhangra lelnek. Kortársi világom kompenzációját képviselik mind, és ki kellett mondanom, amit senki sem akar hallani. Ezért éreztem magamat, helyzetemet, kivált eleinte, olyan reménytelennek. Tudtam, hogy az emberek elutasítóan reagálnak majd, mert nehéz dolog a tudatos világ kompenzációját elfogadni. Ma kijelenthetem: valóságos csoda a sikerem, több, mint amire valaha is számítottam. De a fő dolognak mindig azt tartottam, hogy kimondtam, amit ki kellett mondanom. Úgy érzem, megtettem, ami tőlem tellett. Ez persze lehetett volna több és jobb is, de nem az én képességem szerint.
     Carl Gustav Jung   

   
Édes a hallott dal, de mit a fül
meg sem hall, még szebb.
     John Keats   

   
A Szép: igaz s az Igaz: szép! - sohse
áhitsatok mást, nincs főbb bölcseség!
     John Keats   

   
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rimek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
     Tóth Árpád